Varför utsätter vi oss för mörkret?

av Per Andersen

Vi lever i en kultur där döden betyder mörker, en kultur som är rädd för mörkret.
Så varför utsätter vi oss för fyra mörka veckor passionstid?
Varför utsätter vi oss för en stilla vecka, en långfredag med död och mörker?
Kanske därför att vi vet, känner och upplever att död och mörker inte bara är död och mörker.
Kanske därför att vi upplever att det i död och mörker lever ljus.
Kanske därför att vi genom passionstiden, stilla veckan och långfredagen upplever att vi följer ljusets liv och väg genom död och mörker fram emot det som ligger på andra sidan.