TRETTONDAGS HÄLSNING

Den som följer en stjärna vänder inte om

Stjärnornas förhållande till jorden ändrar sig något varje dag. En stjärna som ena dagen är högt uppe på himlen kan nästa dag stå djupt nere vid horisonten för att så småningom försvinna helt ur sikte. Finner vi en stjärna som vi vill vara trogen, måste vi därför vara beredda på att bryta upp och bege oss på vandring – om vi inte vill förlora den ur sikte. Vi måste också vara beredda på prövningar och hinder och inte ge upp om stjärnan inte längre syns. ”För den som följer en stjärna, vänder inte om” sa en gång Leonardo da Vinci.

Om allt detta talar epifaniatiden, som inleds med trettondagen och pågår i fyra veckor. Vi påminns om att januari är uppbrottets tid. De tre konungarna bryter upp från sina hemländer. Maria och Josef bryter upp och flyr med det lilla barnet till Egypten. Vi bryter upp från julfirandet, från det gamla året, för att bege oss in i ett nytt okänt år. Epifaniatiden uppmuntrar oss att vara trogna vår övertygelse och följa den väg vi valt att slå oss in på. En väg som vi inte måste vandra i mörker för också vi blir ledsagade. I vårt inre lyser nådestjärnan. Uppmärksammar vi den så hittar vi impulsen och kraften till de uppbrott livet kräver av oss. Vi finner vår frälsnings rätta väg – även i det okända.

Ylwa Breidenstein

Längtan heter min arvedel

”Längtan heter min arvedel….slottet i saknadens dalar”…så börjar en dikt av Erik Axel Karlfeldt – en av många dikter om längtan. Och visst är längtan en viktig del av vårt liv, ja en viktig uppgift i vårt liv! Stjärntydarna, de vise männen som epifaniatiden nu ställer i förgrunden, tog sin längtan på allvar. Vad var det som de längtade efter så starkt att de begav sig iväg på sin långa och dramatiska färd? Frågan är om det inte var samma längtan som vi alla bär på som arvedel. För det finns i oss en hunger som inte kan mättas genom konsumtion av mat, av ägodelar eller av andra människor. Det finns i oss en andlig törst som är något annat än bara suget efter det materiella och sinnliga. Vi hungrar och törstar alla efter sammanhang och mening i våra liv, längtar efter ett djupare svar på dödens –  men också födelsens –  mysterium.

Kanske är det anledningen till att så många människor söker sig till kyrkorna under jultiden? Kanske finns det något i julstämningen som väcker och påminner oss om vår djupa längtan efter andliga kvaliteter? Om det är så, vad gör vi då av vår längtan, ”av slottet i saknadens dalar” när julen är slut? Packar vi bort den med allt julpynt eller låter vi den bli till en milt glittrande ledstjärna som lugnt höjer sig över de vardagliga begärens irrbloss? För som de vise männen kan också vi resa på oss och stå upp för vår längtan. Vi kan följa den ända in i tillvarons hjärta! Genom att följa våra andliga behov och ge oss ut på resor i tanken, i känslan och i viljan –  kommer vi till vår överraskning att hitta den väg som inte leder bort men hem! 

Ylwa Breidenstein

🖨

Kungarnas marsch

1. Kungar tre fick jag på vägen se,
ett praktfullt följe med gyllne vagnar.
Kungar tre fick jag på vägen se,
jag undra' vad det var för kommitté!

De tågar stolta mot Betlehem
och alla spelar på trummor och trumpeter.
De tågar stolta mot Betlehem
och österstjärnan lyser klar för dem.

2. En elefant, ja det är faktiskt sant,
han lunkar sakta bakom fem kameler.
En elefant, ja det är faktiskt sant,
han bär en spira gjord av diamant!

Sist i tåget en dromedar
han vaggar framåt med guld och ädla stenar,
sist i tåget en dromedar
och fridens stjärna lyser underbar!

3. I ett stall, att frälsa världen all,
där låg ett kungabarn i enkel krubba.
I ett stall, att frälsa världen all,
där låg ett barn fast natten var så kall.

Nu öppnar Josef sin dörr på glänt,
ett sådant tåg han aldrig nånsin skådat.
Nu öppnar Josef sin dörr på glänt,
se stjärnan lyser som Vår Herre tänt.

4. Maria ser förundrad vad som sker,
i stallet skimrar det av guld och myrra,
Maria ser förundrad vad som sker,
och trenne kungar böjer knä och ber.

Fridens konung, dröj hos oss kvar,
nu rymden ljuder av änglakörens toner.
Fridens konung, dröj hos oss kvar,
dig hyllar Kaspar, Melchior, Balthasar!

Fransk julvisa