Trettondagen – 6 januari

Trettondedagen, högtid för Kristi uppenbarelse (epifania)


Kristi uppenbarelse/epifania skedde på tre sätt:
Stjärnan ledde de tre magerna till barnet med sina gåvor guld, rökelse och myrra. Vid dopet i Jordan uppenbarade sig Kristus-väsendet och förband sig med Jesus. Under bröllopet i Kana uppenbarade sig Kristi skapande kraft för första gången i den jordiska världen, ända in i materiens förvandling: han förvandlade vatten till vin.
Profeten Bileam hade redan talat om stjärnan som magerna följde. Han hade blivit kallad att förbanna Israels folk, men kunde det inte eftersom han såg den Kommandes stjärna (4 Moseboken 22-24). ”Jag ser honom, men inte nu; Jag skådar honom, men inte på nära håll. Ut ur Jakob ska en stjärna gå upp” (4 Mos 24:17). Nu var stjärnan där, den ”var nära” och förde de tre magerna ”tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje.” (Matt 2:9-10).
Att börja det nya året med att se upp mot stjärnan kan som en gest vara en hjälp under den dagliga strävan.

Förslag på läsning: Matteusevangeliet, kapitel 2

Stämning: en sammanfattning av det upplevda.

Text: Cordelia Böttcher. Översättning: Per Andersen, Felix Nieriker