Talar bara munnen eller klingar också hjärtat med?

Måndag i stilla veckan

”Det står skrivet: mitt hus skall vara ett bönens hus för alla folk” säger Jesus på måndag i stilla veckan. Han har nu stigit in i stadens hjärta, in i templet. Men där, på den plats som är avsedd för bön och möte mellan Gud och människan, finner han en basar. Där är ett myller av människor som köper och säljer och belamrar det heliga rummet med världsliga ting. Den här andra dagen i stilla veckan ser Jesus ingen annan utväg än att kraftfullt driva ut månglarna ur det vanhelgade templet för att så återerövra Guds hus.  

”Helgat vare ditt namn” heter det i den andra meningen i Fader Vår. Förr upplevdes Gud Faders namn som hans tempel och boning. Genom att uttala namnet gick man in i hans helgedom. Idag behöver vi väcka den insikten på nytt i oss. Vi behöver också påminna varandra om att hans namn är inskrivet i varje människohjärta  och att han därför även har sin boning där. Men vardagliga och världsliga ting tränger sig ofta in i vårt allra heligaste, i vårt hjärta och lägger sig hindrande i vägen för bön och andakt. Då krävs det ett krafttag av oss för att frigöra våra hjärtan och ge plats för det heliga igen.

Kristus renar templet -Tingstädekyrka, Gotland

I Gamla Testamentet berättas det om hur människan fick ge det av Fadern skapta sina jordiska namn. Idag är det i stället vår uppgift att ge skapelsen tillbaka sitt ursprungliga, himmelska namn – med hjälp av konst, vetenskap och religion. Också varje människan har ett gudomligt namn, som ibland skiner igenom hennes jordiska biografi. Vi stärker det skenet, när vi ber för varandra med orden ”helgat vare ditt namn”.

Det är ett speciellt ögonblick när vi i ett människomöte för första gången uttalar den andres namn. Försiktigt, trevande – ja som något värdefullt –  lämnar det våra läppar. Hur annorlunda uttalar vi inte namnet på en människa som vi känner sedan länge. Självklart och vanemässigt ja, ibland nästan vårdslöst, tar vi det i vår mun. 

Också Guds namn får i dag uttalas av människan. I Fader Vår har Kristus anförtrott oss namnet Fader för Gud. Men hur låter det här tilltalet när det lämnar våra läppar? Talar bara munnen eller klingar också hjärtat med? Och nog måste vi medge att även det här tilltalet lätt belastas av vardag och rutin. 

Men vill vi närma oss det på ett nytt sätt är det en hjälp att med hjärtat försöka lyssna efter hur namnet en gång klingade ur Kristus mun, genomträngt av liv och kraft! Försiktigt och trevande kan vi sedan låta lyssnadet förvandla namnet till en bön – där också Kristus stämma får tona med. Att uttala Faders-namnet på det här sättet är att bidra till ett förverkligande av Kristus ord: Fader Vår – helgat vare ditt namn! 

Ylwa Breidenstein

Kristus renar templet, Alexander Andreyevich Ivanov