Etikettarkiv: ledarskap

”Jag är den gode herden”

Den första generationens kristna

En av de tidigaste framställningarna av Kristus är bilden på den gode herden som bär ett lamm på sina skuldror. Minst 140 sådana bilder kan man finna i Roms katakomber, skapade av första generationens kristna. Hit flydde de undan förföljelsen och höll gudstjänster i det fördolda. I gemenskap kring nattvarden vilade deras ögon på de här målningar, som på altartavlor. Den gode herden var för dem en verklighet som gav dem det mod och den kraft de behövde för att bära ansvaret för kristendomens överlevnad och fortsatta väg in i mänskligheten.

”Jag är den gode herden” är det fjärde och mittersta av de sju Jag-Är orden, där Kristus beskriver vem han är och vill vara för oss. De här orden uttalas i samband med att han beskriver sig som dörren till fåren (Joh 10). Den gode herden är kanske den mest välkända bild som han använder om sig själv och människans högre jag. På Jesu tid var herden ett självklart inslag i vardagen och landskapet. Ingen ifrågasatte herdens viktiga uppgift. Utan honom skulle fåren gå en säker död tillmötes. 

Idag engagerar vi hellre en coach

I dag är det inte lika lätt att relatera till bilden av herden. Många människor har aldrig mött en livs levande herde. Det som herden står för upplevs som föråldrat och gammalmodigt. Och den spontana reaktionen är att vi frågar oss vad vi ska med en herde till? Idag engagerar vi hellre en alldeles egen coach, jobbcoach, livstilscoach eller vad de nu allt kallas. Istället för att tala om den gode herden talar vi om vikten av gott ledarskap, framförallt i arbetslivet.

 För 2000 år sedan var herde ett av de allra vanligaste yrken. När Kristus lyfter fram den arbetsuppgiften är det som om han vill visa på herdekvalitetens betydelse i alla yrken och i alla tider. Herdens förmåga att tryggt och kärleksfullt leda både sig själv och andra är egentligen en gudstjänst, ja en prästerlig gärning. 

Ett yrkesliv utan herdekvaliteter tär på oss

Ända in i vårt yrkesliv vill Kristus stöttande vara en förebild och bidra till att våra vardagsgärningar blir ett sakrament. Ett yrkesliv utan herdekvaliteter tär på oss, gör att vi förlorar kraft och motivation. Som den första generationens kristna behöver också vi se upp till den gode herden för att axla uppgiften med att bana den vidare vägen för Kristusimpulsen i världen. Herden är en bild både för hur vi kan hantera oss själva och för hur Kristus vill förhålla sig till oss.

Ett kännetecken för den gode herden är att han ger sitt liv för fåren menar Kristus. Det är ett väldigt högt ideal för ett ledarskap och svårt för oss att förstå hur det skulle gå till i praktiken. Men kanske tar vi orden för bokstavligt. Kanske handlar det inte om att sluta leva utan i stället om att medvetet aktivera sina livskrafter och skänka dem in ett större sammanhang.

 ”Ingen tar mitt liv, jag ger det”, säger Kristus vidare. Vår tids utbrändhet, där vi känner oss berövade på tid och kraft skulle då paradoxalt nog kunna motarbetas när vi istället i frihet ger av oss själva, bjuder på oss och vårt eget liv. Där vi vågar släppa det krampaktiga greppet om vårt vardags liv kan det högre, gudomliga livet i oss hjälpande bli verksamt och då har tids- och energitjuvarna ingen makt över oss längre.

Igenkännande

Men till ett gott ledarskap hör inte bara offerberedskap utan även kunskap. ”Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och de känner mig.”står det i Johannes-evangeliet. En god herden eller ledare har kunskap och kännedom om varje enskild individ i sitt team.. Men inte heller det räcker! För att ledarskapet ska vara möjligt kommer ett viktigt tillägg som lätt förbises. Han känner de sina och de känner honom, står det i evangeliet.

Vi ska inte följa någon – eller något –  av blind svaghet utan enbart av förtroende och kunskap till saken. Där vi i en idé, som kommer utifrån, upplever ett igenkännande av våra egna tankar och vårt eget jag, blir ett samarbete möjligt. Varje människa, är fri att vara sin egen herde men hon är också fri att ge någon annan fullmakt att leda. En gemenskap finner först sin rättmätige ledare när alla dessa krav är uppfyllda.

Hör vi hans stämma?

Som den gode herden verkar Kristus i vårt högre jag. Han kallar oss vid vårt rätta namn för att leda oss på de  livsvägar som gör att vi växer som människor. Frågan är om vi hör hans stämma, om vi låter den uppväcka vårt jag? Följer vi hans ledarskap i medvetenhet och frihet, börjar vi finna den trygghet och orientering vi behöver i livets stormar. 

Kristus vill föra oss ut ur vårt instängda materiella liv och leda oss dit där vi kan finna andlig näring. Han står mitt i våra liv med ett budskap i skarp kontrast till allt som runt omkring oss hotar, kontrollerar, sätter gränser eller krymper. Broderligt skyddande går han framför oss som vårt öde.  I samma ögonblick som vi aktivt börjar utveckla vårt eget ansvar för oss själva och andra inser vi och upptäcker att det finns någon som tar ansvar för oss och likt en herde bär oss på sina skuldror när det är nödvändigt.

Ylwa Breidenstein

Den här glasskärvan med Kristus som den gode herden bärande ett får på sina skuldror hittades i en av Roms katakomber. Troligtvis härstammar den från en glasbägare. Det är en av de äldsta kända bilderna av Kristus. De båda kvadraterna kan tydas som den gamla och den nya världen.