Etikettarkiv: Carpe diem

Ingen anar vad framtiden har i sitt sköte

Onsdag i stilla veckan

Carpe diem, fånga dagen är en ofta använd livsvisdom i dag. Den myntades på 20-talet f. Kr av den romerske poeten Horatius. Felaktigt har man tolkat orden som att man bara ska leva och njuta för dagen och strunta i det som kommer sen. Men den inställning var Horatious djupt främmande. Det är, påpekar diktaren, högst osäkert vad framtiden kommer att bära i sitt sköte. Alltså är det upp till oss att förbättra situationen här och nu. Det gör vi genom att vaket och handlingskraftigt fånga dagen, och gripa ögonblicken. Genom att bemöda oss om att göra den nuvarande situationen så bra som möjligt sörjer vi för framtiden på bästa sätt och påverkar världen till det bättre. 

På onsdagskvällen i stilla veckan fångar Maria Magdalena ögonblicket när hon tar en flaska dyrbar, väldoftande nardusbalsam, smörjer Jesu fötter och torkar dem med sitt hår. Lärjungarna och Jesus har samlats i Betania utanför Jerusalem för en avslappnad stund i stillhet. Ingen förutom Jesus anar vad framtiden har i sitt sköte. Lärjungarna är ovetande om den dramatik som ett dygn senare ska ta sin början. Det samma gäller Maria Magdalena. Men hon njuter inte bara av den gemensamma stämningen kring bordet utan låter den kärlek hon fylls av offras in i viljan och bli till handling.

Maria Magdalena smörjer Kristus fötter, okänd konstnär

Flera av lärjungarna ifrågasätter hennes handlande. Men Jesus säger då: ”Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannerligen, överallt i världen där evangeliet förkunnas skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne.”  Maria Magdalena hade förmågan att handla i nuet med en viljeimpuls hämtad från framtiden. 

”Ske din vilja” är ett bekannt uttryck från Fader Vår, som också ofta misstolkats. Många gånger har det uppfattats som om Guds vilja skulle vara något främmande, helt oavhängit av vår egen vilja, något som vi bara har att foga oss efter. Men istället handlar de här böneorden om en önskan att framtid och andlighet ska impulsera våra gärningar. Guds vilja sker inte utan människans samverkan. Den svävar över vår biografi och vill bli funnen och uppfylld av oss under livets gång för att kunna förena sig med vårt handlande. Det är först tillsammans med vår fria vilja som Gud kan fullborda  sin skapelse.

När vi ber orden ”ske din vilja” så välkomnar vi himlen på jorden. Vi bekänner oss till önskan att Gud Faders vilja ska ske på jorden som den sker i himlen. Varje ögonblick som vi fångar och gör hans vilja till vår egen vävs ett stycke himmel in i jordeverkligheten. En del av oss är alltid i himlen när vi handlar efter Guds vilja. En sammanfattning av hans vilja är att vi ska älska varandra, så som han älskar oss. Också det ber vi om med orden ”ske din vilja, så som i himlen så och på jorden”. 

Ylwa Breidenstein