Etikettarkiv: bröd

Bröd kan vi inte ärva

Skärtorsdag i stilla veckan

Vid fyra speciella tillfällen i Jesu biografi nämns brödet. Första gången är när han strax efter dopet i Jordan frestas av djävulen i öknen. Den här gången avstår han från brödet. Den andra gången är när han undervisar om bönen och ger sina lärjungar Fader Vår. Här ber han om bröd. Nästa gång är vid bespisningsundret, då Jesus mättar 5000 människor. Nu förökar han brödet. Och den sista gången är vid måltiden på skärtorsdagkvällen då han förvandlar brödet och förenar sig med det. Det finns ett djupt släktskap mellan Kristus och brödet – mellan Ordet och brödet. Nattvarden är frukten av brödets väg mot Ordet och föreningen med det.

Att bryta bröd med någon var förr ett tecken på gästfrihet och vänskap. Gemensamma måltider inleddes med att man bröt bröd tillsammans. När man hade brutit bröd med en gäst stod denne under husets beskydd. Vid den sista måltiden på skärtorsdagen bryter Jesus brödet med sina lärjungar. Han förklarar för dem att så kommer även hans kropp att brytas sönder och dödas för att kunna ge alla människors liv evigt beskydd. Detta impulseras på nytt, varje gång vi firar nattvardens sakrament.

Brödet har sen urminnes tider setts som något heligt. Det hamnar inte av sig själv på bordet. Mycket mänskligt arbete är inbakat i det. Men samtidigt är brödet inte helt och hållet vår skapelse. Det är inte vår förtjänst att säden växer, att solsken och regn välsignar grödan. Därför säger vi också ”ge oss idag vårt dagliga bröd” när vi ber Fader Vår.

Franz Kaindl

Vid den här femte meningen i bönen börjar ett inre kors att bildas. Vi har dragit en vertikal linje från himlen till jorden och börjar nu på den horisontella korsbalken när bönen stiger ner från himlen. Jorden överströmmas och bäddas in i himmelskt ljus och gudomlig vilja då vi stiger in i det här femte bönerummet. En aning väcks om att jorden är den plats där den gudomliga viljan vi bett om tidigare, vill uppenbaras. En tacksamhet och kärlek mot jorden kan fylla vårt hjärta när vi vänder uppmärksamheten mot vår blåa planet. För vad vore vi utan den?

Vi ber bara om ett stycke dagligt bröd, varken mer eller mindre. Men det är en färskvara vars livskrafter är nödvändiga för oss. Bröd kan inte ärvas, vi ska inte heller behöva tigga om det, lika lite som vi ska stjäla det. Det är emellertid inte heller mening att vi ska berika oss på det. Vår rikedom bär vi inom oss. Jorden berör vi bara för en dag i taget, sedan återvänder vi till den andliga världen under natten. Varje dag är en ny gåva av Gud, fylld av nya livskrafter för det vi behöver utföra.

Stenkyrka, Gotland

När vi ber om bröd, ber vi inte bara för oss själv. Det heter inte ge mig mitt dagliga bröd, utan ge oss vårt dagliga bröd. När vi uttalar de här orden bjuder vi  – för vårt inre öga –  alla våra medmänniskor till bords att bryta livets bröd med oss. Något liknande sker när vi inför en måltid stannar upp och ber en stilla bordsbön. Då  välkomnar vi Kristus att som osynlig gäst delta i vår måltid och göra den till en mötesplats med det gudomliga, till ett osynligt sakrament.

Ylwa Breidenstein

”Jag är livets bröd”

Som en rad glänsande pärlor

I den mittersta delen av Johannesevangeliet ligger se sju Jag Är-orden som en rad gnistrande pärlor och antyder hur Kristi väsen uppenbarar sig i människojaget. Pärlbandet leder från brödet till vinet. Det första Jag Är- ordet, ”Jag är livets bröd”, uttalar Kristus vid judarnas påskhögtid, ett år innan korsfästelsen. Det sista, ”Jag är den sanna vinstocken”, uttalas ett år senare också till påsken, dagen innan hans död. Då är Kristus på Jerusalems hårda mark. Men när han talar om brödet befinner han sig i grönskan vid Genesarets sjö. Sjön speglar framtiden och det som sker här förebådar nattvardens instiftande. Det som skildras här i Johannes-evangeliets sjätte kapitel utspelar sig framförallt i den högre, översinnliga verkligheten. Att Jesus till att börja med dragit sig undan, upp på ett berg, antyder just detta. Utifrån det kan vi förstå skildringen av bespisnings-undret som inleder kapitlet, då 5000 människor mättas av fem kornbröd och två fiskar. 

Kristus har höjt sin blick och ser nöden i världen genom en stor skara människor – mänskligheten – som närmar sig honom och alla får bröd och blir mätta. Morgonen därpå strömmar återigen en stor människomassa med öppna, hungriga själar till Kristus vid Genesarets sjö. Och det är nu som han uttalar orden ”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra”. Den här gången är det Kristus-orden som mättar människorna som bröd, ända in i det fysiska.

Att bryta bröd i goda vänners sällskap ger trygghet och glädje.

Hunger är en plågsam känsla som vi aldrig kan bli riktigt kvitt under jordelivet. För även om vi kan äta oss mätta varje dag så finns det ingen föda i världen som bevarar oss från att bli hungriga igen. Vi går och bär på en omedveten längtan att hitta den eviga näringen som kan stilla hungern också efter andlighet. Lyssnar vi på den här längtan så leder den oss bort från det enbart materiella i tillvaron och för oss till Kristus.

Kanske frågar vi oss varför Kristus, av alla födoämnen som finns, väljer just brödet att identifiera sig med. Men inget annat livsmedel uttrycker människors arbete och möda för att dämpa hungern, så som brödet gör. När vi tar emot ett stycke bröd tar vi också emot en annan människas arbete, tid och engagemang. Bröd är alltid en påminnelse om vår delaktighet i varandras liv, vårt beroende av gemenskap. Att bryta bröd i goda vänners sällskap ger både tröst och glädje i livets växlande skeden.

Men brödet påminner oss också om att vi som enskilda individer ständigt behöver fysisk näring här på jorden för att kunna leva våra liv och utveckla vårt jagmedvetande. Vi behöver brödets tuggmotstånd och näring för att växa som människor både fysiskt och andligt. Och precis som vår fysiska kropp behöver också det andliga i oss näring. Ordet kan vara bärare av sådan näring och har då samma uppgift som brödet. Men ofta erbjuds här döda stenar istället för levande bröd. Lika ofta förförs vi att välja sötsaker istället för bröd, när det gäller vårt behov av andlig näring. Vi har helt enkelt ännu inte utvecklat en genomtänkt näringslära på det här området.

Kristus gör brödet till något annat än det varit tidigare.

Vårt dagliga, jordiska bröd kan bara uppehålla liv, inte ge oss liv, i motsatts till det som Kristus kallar för livets bröd. Han gör brödet till något annat än det varit tidigare, före händelsen på Golgata. Livets bröd är en gåva där Kristus, som Logos, Ordet själv, skänker sig till mänskligheten och blir vår sanna näring. Hans själ och väsen förenar sig med brödet när han på skärtorsdags kvällen lyfter upp det och välsignar det. Därför säger vi att hostian, nattvardsbrödet, är Kristi kropp. 

Vid varje nattvardsgudstjänst sker det på nytt. Brödet blir till hölje och kropp för den uppståndne Kristus, för himmelskrafterna på jorden. Här blir gudstjänsten omvänd. Det  gudomliga Ordet, Kristus, tjänar människorna i stället för tvärtom! Brödet står för det som mättar oss fysiskt och andligt men också för det som skapar gemenskap. I nattvardsbrödet smälter Kristus alla dessa perspektiv samman. När vi tar emot kommunionen stärks och mättas vårt jag –  men också vår gemenskap och församling –  med närande, livgivande krafter och vi får alla del i uppståndelsen. 

Kristi närande närvaro

Under påsktidens fyrtio dagar, fram till Kristi himmelsfärd,  utvidgar Kristus sin uppståndelse-kropp mer och mer, tills den slutligen innefatta hela jorden och allt som lever här. Därför finns Kristus överallt i tillvaron. Men i altarbrödet är ett speciellt koncentrat av hans uppståndelse-kropp och därför spelar det en så framträdande roll i den kristna gudstjänsten. 

Intentionen med varje Människovigningens handling är att visa på Kristi närande närvaro i såväl brödet som i evangelieorden. Att ta emot nattvarden och att ta upp Kristi ord i vårt hjärta gör att hans andel i oss kan växa mer och mer och spränga våra själviska begränsningar. Målet är att befria oss från självupptagenhet så att vi handlingskraftigt kan bidra till att stilla hungersnöden i världen, även den andliga..

I nattvarden öppnas våra ögon för brödets helighet. Tar vi sedan med oss den upplevelsen när vi lämnar altaret kommer vi även att kunna upptäcka heligheten i brödet och födan på vårt eget bord och ur egen övertygelse stämma in i Angelus Silesius bordbön:

Ej blott bröd vår näring är,
i brödet på vårt bord
oss evigt gudoms ord
och liv och ande när

Ylwa Breidenstein