Etikettarkiv: advent

3:e advent

Advent är en musikalisk händelse

Bara genom att försätta materie i darrning kan musik uppenbaras. Musik är därför alltid något omskakande, något som bringar det jordiska i rörelse. Ja, man kan nästan säga att den skakar och väcker upp materien ur dess stumma förkrampningar genom att låta den darra och vibrera.

Advent är en musikalisk händelse som bygger på samma lagbundenhet. Under de här fyra veckorna handlar det därför inte enbart om att drömma sig bort i himmelska klanger och vackra julsånger. Advent uppmanar oss också att bejaka det i jordetillvaron som är en förutsättning för att något högre skall kunna uppenbaras. Julens ankomst förutsätter att vi först försöker acceptera det i vårt liv som är omvälvande och omskakande, det som får oss att darra och bäva. 

För allt sätts i rörelse när Världsordet, Logos, nalkas den förhårdnade jordetillvaron. Inget kan förbli i det tillstånd det varit om det ska kunna tona och klinga här. Också vårt liv måste bli omskakat för att vakan ur sin förstumning. Först då kan det harmonisera och svinga med i Världsordets klanger och bli ett värdigt instrument för det evigt gudomligt rådande ordet.

Beethoven var en äkta ”adventsmänniska”

Det år vi snart ska lämna bakom oss har varit omskakande och dramatiskt på mer än ett sätt. Att det från början var tänkt som ett stort jubileums år för Ludwig van Beethoven, har helt hamnat i bakgrunden. Men Beethoven var en äkta ”adventsmänniska” som definitivt förtjänar vår uppmärksamhet.

Intentionen med hans musik var att väcka och förbereda människan för det högre som kommer henne till mötes från andliga sfärer. Därför förvånar det inte heller att han började sitt jordeliv för 250 år sedan just i advent. Han föddes den 16 december 1770, den 3:e söndagen i advent.

Redan dagen därpå döptes han i den katolska kyrkan, men han blev aldrig någon frekvent kyrkobesökare. Hans egen tro sprängde alla konfessioner och konventioner. Den behövdes inte kläs i ord utan han uttryckte den desto tydligare i sina musikaliska verk genom sprakande gudagnistor och flödande himmelstoner.

Det är som om Gud Fader själv dyker upp bland tonerna

Beethovens musik är som ett andligt språk som stimulerar åhörarens religiösa känslor. Den sätter oss i kontakt både med vårt inre och med något större. Klangerna är kraftfulla och gränsöverskridande, det är som om Gud Fader själv ständigt dyker upp bland tonerna.

För August Strindberg var Beethovens musik mer än musik – den förmedlade erfarenheter som ord inte kan uttrycka. Att lyssna på Beethoven blev för honom närmast en gudstjänst. Varje vecka bjöd han hem en grupp konstnärsvänner, som han kallade Beethovengubbarna, för att lyssna på och diskutera mästarens musik. I Beethoven sökte och fann man – förutom ojämförlig musik –  gemenskap i kampen för människors lika värde och eftersträvansvärd genialitet. August Strindberg längtade ständigt efter Beethovens musik. Den var för honom  ”det högsta uttrycket av mänsklighetens suckan efter befrielse”.

Även den urmusikaliske teologen och ärkebiskopen Nathan Söderblom satte Beethoven högt: ”Vad jag känner inför Beethovens musik är något av vad jag känner inför människolivets djupa erfarenheter och tillvarons mysterium.” Beethoven hade inte bara en orubblig tro på det gudomliga, han betraktade också mänskligheten som helig och värd att kämpa för. Det var det som speciellt tilltalade både August Strindberg och Nathan Söderblom .

Från djupet av sorgens avgrund sjöng han glädjens lov

Ingenting var lätt för Beethoven, varken på det personliga planet eller i det konstnärliga arbetet. Han var en stark och kolerisk individualist som paradoxalt nog trotsade både människor och Gud – även om han samtidigt trodde på dem. Medan han å ena sidan ofta ”förbannade sin Skapare”, som han själv uttryckte det, ville han å andra sidan ”från djupet av sorgens avgrund sjunga glädjens och skapelsens lov.” Hans uttryckliga önskan var ”att den olycklige måtte finna tröst genom att i hans musik finna en annan olycklig som inte ger upp kampen för att bli värdig namnet människa.”

Det stormade rejält i Beethovens liv. Han brottades ständigt med sina demoner och skakade han inte om andra så blev han själv omskakad av svåra ödesslag. Mest våndades han över sitt tilltagande problem med hörseln. Det är inte svårt att förstå tragedin i att en av alla tiders största tonsättare inte kunde höra sina egna kompositioner. Ändå var hans orubbliga övertygelse att Gud aldrig övergav honom. Bland det sista han sa på sin dödsbädd – den 26 mars 1827 – var: ” i himlen kommer jag att höra! ”

Varseblivning av det ohörbara

Men Bethoovens musik går inte att sära från hans dövhet. Den yttre dövheten stegrade det inre lyssnandet till att varsebli det ohörbara, det som lever mellan tonerna. I adventsepisteln i Människovigningens handling beskrivs hur stillhet och tystnad – det ohörbara –  blir till aning om anden. Löftesrikt och tröstande kan vi förnimma andens klanger i själens grund – även om det stormar och viner runt omkring oss.

Beethoven var en ”adventsmänniska” som bejakade det som fick hans liv att skaka och bäva samtidigt som han aldrig slog dövörat till mot det andliga. De omvälvande erfarenheter han därigenom gjorde blev till musik.

I hans verk finns hela spektrumet av musikaliska uttryck. Hans kompositioner uppstår ur växlingar mellan olika stämningar av lugn, ömhet, glädje, humor till mörka och stormiga känsloutbrott hos en plågad själ. Ingen annan tonsättare har så ärligt delat med sig av och låtit lyssnarna uppleva själens kamp för att komma till renhet, stillhet och frid, komma i adventsstämning.

Ylwa Breidenstein

Ljus i mitt dunkel

Vem är du, milda ljus, som strömmar över mig
och lyser upp mitt hjärtas dunkel?
Du är närmare mig än jag själv,
djupare inom mig än mitt innersta väsen,
och ändå är du ogripbar och okänd,
och står över varje namn,
heliga Ande, eviga kärlek.

Edith Stein

En lysande flamma

Herre, var en lysande flamma framför mig,
var en ledstjärna över mig,
var en jämn stig under mig,
var en vänlig herde bakom mig
i dag och alla dagar.

Columba

2:a advent

"Hur skulle du kunna bevara förmågan att höra när du aldrig vill lyssna? Att Gud skulle ha tid med dig anser du visst lika självklart som att du inte kan ha tid med Gud. Ju trognare du lyssnar inåt, desto bättre skall du höra vad som ljuder omkring dig. Blott den som hör kan tala."  - Dag Hammarskjöld

Evighetsaspekten

Profeternas röster hörs inte mer så som det berättas om i Gamla Testamentet. Herren själv talade då ur evigheten genom deras mun och ledde mänskligheten med fast hand tryggt framåt.

Idag lyssnar vi på vetenskapliga prognoser, statistik och analyser när det gäller vår framtida utveckling. De är oftast grundade i gediget och noggrant forskningsarbete och hjälper utan tvekan mänskligheten att komma vidare. 

Profeten Jesaja

Otryggheten inför en oberäknelig framtid

Men här talar inga profetiska röster ur evigheten. För vetenskaplig kunskap bygger vanligtvis på erfarenheter man skaffat sig här på jorden, bygger på iakttagelser man har gjort. Lite förenklat kan man därför säga att den orienterar sig efter det som varit, det förgångna. Det gör att vi trots stora vetenskapliga framsteg ändå känner oss otrygga och ängsliga inför en oberäknelig framtid. Något i oss anar att vi inte kan fatta våra stora livsbeslut enbart från ett jordiskt eller historiskt perspektiv. Evighetsaspekten fattas oss. 

Frågan är då hur vi kan få med ett evigt, andligt perspektiv när profeterna förstummat och vetenskapens röst inte är tillräckligt övertygande? Ordet som tidigare talades genom enskilda profeters mun har sedan Gamla Testamentets tid inkarnerat, själv stigit ner till jorden och blivit människa. I evangelierna kan vi lyssna till det, i nattvarden –  men också i vårt tänkande och i vårt hjärta –  kan vi kommunicera med det. Att vi inte missar denna samtalsmöjlighet är avgörande för vår tid.

Bönen är hoppets språk

Advent påminner oss om det varje år på nytt. Jungfru Marias möte med ängeln Gabriel  (Luk 1, 26-38) är ett samtal, inte ett enkelriktad  budskap från den andliga världen. Maria visar på människans förmåga att kunna lyssna inåt mot evigheten för att sedan själva tala utifrån lyssnandet. 

Det sättet att samtala med det eviga i tillvaron kallar vi också för bön. Bönen är hoppets språk där vi i gemenskap med den andliga världen samtalande skapar vår framtid. Bedjande hittar vi motivationen och modet att gå även en oberäknelig framtid tillmötes.

Ylwa Breidenstein

"Mitt i en mänsklighet vars drömmar är fyllda av ångest,
och som frågar sig vart allting ska leda,
vill vi vara en stilla skara, som vet vad som ska komma.
En skara som vet Vem det är som kommer.
Och när Han kommer, så må lugnt allt annat också komma!"
- Emil Bock (19/5 1895 - 6/12 1959)

        

En saga i Advent

För mycket länge sen förberedde sig Jungfru Maria för den första julen. Det var dags att väva en dräkt åt Jesusbarnet som snart skulle födas.

Hon vandrade bland stjärnorna och de gav henne strålande trådar av kristall till barnets dräkt. Hon gick till månen och den gav henne silvertrådar. Solen gav henne trådar av glimmande guld  Och Jungfru Maria samlade ihop alla trådar och började väva. Men trådarna gled isär och kunde inte vävas samman.

”Kära stenar och kristaller”, sa Jungfru Maria. Kan ni hjälpa mig att väva ihop dessa trådar till en dräkt åt Jesusbarnet? ””Nej, Jungfru Maria. Vi kommer att visa dig vägen till stallet och ge dig en stadig grund att gå på, men vi kan inte hjälpa dig väva dina trådar. ”

”Kära växter”, sa Jungfru Maria. Kan ni hjälpa mig att väva ihop dessa trådar till en dräkt åt Jesusbarnet? ””Nej, Jungfru Maria. Vi ger dig en trädgård där julrosen kan blomma. Vi ger dig halm att vila på när du kommer fram efter din långa resa. Vi ger dig äpplet med löftet om stjärnan som ska lysa över barnet, Vi ger dig det stjärnbelysta trädet som får ditt barn att le men vi kan inte hjälpa dig väva dina trådar.”

”Kära djur”, sa Jungfru Maria, Kan ni hjälpa mig att väva dessa trådar till en dräkt åt Jesusbarnet? ””Nej, Jungfru Maria. Vår broder Åsnan kommer att bära dig på din långa resa. Djuren i stallet kommer att värma honom med sin andedräkt och mjuka päls men vi kan inte hjälpa dig väva dina trådar. ”

Nu visste Jungfru Maria inte längre vart hon skulle vända sig för att få hjälp att väva sina trådar.  Då kom en ängel till henne och talade mjukt och sade: ”Jungfru Maria, du måste be barnen om den kärlek de bär i sina hjärtan. När jordens barn sänder sin kärlek, då kommer du att kunna väva Jesusbarnets dräkt. ”


1:a advent

Den blå madonnan, Salvador Dalí

Kosmiskt dramatiskt och mänskligt hoppfullt

Bjarne Edberg

I Kristensamfundet blir vi i adventstiden år från år, igen och igen överraskade av att som evangelium höra Lukas 21:25-36. 

Orden är både löftesrika och hotande, kosmiskt dramatiska och mänskligt hoppfullt manande. ”Tecken i Sol, Måne och i Stjärnor; och ångest, rådlöshet och skräck griper människorna inför det som kommer på det brusande havets vågor, när himmelens makter skakas. 

Men det är då Människosonen blir synlig i ljus och värme; det är så Han kommer och låter människor resa sig och lyfta sina huvuden, vakna, aktiva i frihet! 

Jag minns med tacksamhet mina barndoms julaftnar som firades med mormor och mamma, mostrar och morbröder, kusiner och syskon. Visst var julklapparna viktiga i sammanhanget, men i tillbakablicken ser jag ett annat motiv i centrum: Tomten. Tomtens magiska betydelse var beroende av att alla vuxna, som inte ”trodde” på honom spelade med. De hade inga repetitioner och inte någon regissör, de spelade egentligen bara sig själva; men inte sitt vanliga själv utan de var alla medansvariga för magin, undret, för de minsta. Så blev julafton genom åren för barnen en utvecklingsväg. 

Först var man liten, rädd och ängslig i mammas famn sedan prövande försiktig bland de andra barnen för att till sist frimodigt stå och svara på tomtens frågor. Året därpå var man själv ”vuxen” och stolt med ”upplyft huvud”. Då var man självklart medveten och medansvarig för undret. 

Så var det i den lilla trygga världen, och så ska det vara i det stora mänsklighetsäventyrets värld.  

Vi människobarn får stämma in i den stora lovsången, när de himmelska hierarkierna sjunger till Guds barnets ära.

Den röda madonnan, Salvador Dalí

Salvador Dalí: madonnabilder som befriar verkligheten från kaos och tumult

Ylwa Breidenstein

Den surrealistiske konstnären Salvador Dalís (1904–1989) religiösa konst är gåtfull, präglad av mystik och inte alltid så enkel att förstå sig på. Men tar man sig tid att betrakta bilderna i stillhet så blir man belönad med nya och fördjupande perspektiv. Framförallt gäller det kanske hans madonnabilder som därför också kan vara en inspiration för oss i advent.

Intensionen med madonnamotivet menade Dalí var att ”befria verkligheten från kaos och tumult”. Genom att måla Maria och barnet ville han finna vägen till en fjärde, icke-materiell dimension av tillvaron. ”Jag vill att mina målningar ger gåshud genom att försätta betraktaren i gränslandet mellan tid och rum”, förklarade han.

Hans Mariabilder skiljer sig väldigt mycket från varandra. Men man ser tydligt att han låtit sig inspireras av de klassiska madonnamålningarna, framförallt den sixtinska madonnan av Rafael. Men Dalí lösgör sina Mariamotiv från traditionella sammanhang och omgivningar. Han leder betraktaren in i det obekanta genom en framåtskridande rörelse mot förnyelse. Det som först verkar vara utan sammanhang i hans bilder avslöjar sig som djupsinnigt och betydelsefullt. Han gör oss nyfikna och förmedlar att det lönar sig att ifrågasätta och skrapa på ytan. Bakom vackra fasader döljer sig – som i en adventskalender –  överraskningar, det oväntade.

Madonna-örat

I punktmålningen ”Madonna-örat” anar man svagt den sixtinska madonnan i ett uppförstorat öra! För att understryka bildens olika dimensioner har Dalí målat två papper som svävar framför bilden, hängande på tråd. Står man nära den nästan två meter höga tavlan ser man inget motiv, varken örat eller madonnan. Då har man en anti-materiell upplevelse, menar Dalí.

Betraktar man bilden från ett par meters avstånd börjar konturen av Marias ansikte och Jesusbarnet att uppenbara sig. Men först när man står ännu längre bort upptäcker man örat som omsluter modern och barnet. Dalí förklarade att det är en ängels öra, enbart bestående av energi.

Själv ägnande han hela sitt liv en speciell uppmärksamhet åt människans hörselorgan. I sin ateljé hade han en enorm gipsmodell av ett öra för att ostört kunna studera och fördjupa sig i detta viktiga organ.

Advent är lyssnadets tid då fadergrundens rådande blir hörbart för den som övar sig att lyssna med ängelöron.

Madonna från Port Lligat

”Madonna från Port Lligat” heter en annan av Dalís Mariatolkningar. Maria sitter på en sandstrand under ett stenvalv som brister i fogarna. Bakgrunden erbjuder en gränslös blick mot det blå havet och horisonten. Iögonenfallande är den fönsterliknande öppningen i Marias kropp där det nakna, ännu ofödda barnet svävar över en mossgrön kudde. Också barnet har ett fönster vid sitt hjärta. Marias kropp består av olika delar som är lösgjorda från varandra. Armarna och händerna håller hon skyddande och bedjande över barnets huvud. Men de är inte fästa vid hennes kropp. Hennes huvud har en tydlig spricka,  Runt omkring henne svävar olika gåtfulla föremål. 

Marias ögon är slutna. Hennes blick är vänd inåt samtidigt som hon utstrålar den trygghet som en bedjande människa vilar i. I stillheten framför hennes inre öga öppnar sig fönstret mot evigheten. Det materiella och fysiska ger vika, särar på sig och gör himlen i Maria synlig.

När bilden av människan, som bär Guds vardande i sig, träder i förgrunden blir det advent.

Kosmisk madonna

Maria är urbilden för de möjligheter i människosjälen som inte måste stödja sig på det materiella för att kunna förverkligas. I målningen ”Kosmisk madonna” skildrar Dalí just detta. Här rämnar yttervärlden, allt det vi tror oss vara faller i skärvor. Men i stället för att förhäxas av undergångspanik och uppsplittring sveper människo-själens Mariakraft, med ett stilla lugn, formande genom kaoset. Avgrundsdjupa sprickor fylls av frihet och kosmiskt ljus.

Madonnaansiktet som milt formas i turbulensen väcker viktiga själsegenskaper i betraktaren. Förundran, medlidande och samvete tar plats i vårt inre. Alla tre är nyckelord för att advent ska kunna förverkligas också i år. Där vi kan häpnas inför tillvarons små och stora mirakel och kärleksfullt bära med oss både vänner och ovänner i våra hjärtan, samtidigt som vi inte glömmer att rannsaka våra egna villfarelser – där banar vi vägen för julens under!

Mariapsalm från 1000-talet
Frälsarens blida Moder,
du port som för oss öppen står till himlen, 
du havets stjärna, 
hjälp Guds folk som faller och strävar att ånyo resa sig. 
Du som salig födde till skapelsens häpnad
den helige som dig har skapat; 
jungfru var du och förblev du 
som från Gabriels läppar mottog Herrens budskap. 
Se till syndarna med mildhet.
Jungfrun från Guadalupe, Salvador Dalí
Två gamla, trötta granträdsrötter,
de säger: vi har, ack, så kalla fötter.
Nu hörs i kronan vinden susa,
och ända hit vi hör den brusa.
Men strumpor stickar ekorrn oss,
sen kan vi riktigt kasta loss!
Den ena säger: knirs, den andra: knars.
Nu är det slutpratat, bevars.

Christian Morgenstern (översättning Lars-Åke Karlsson)

Julgran, Salvador Dalí

.