Sommarmöte på Gotland 25 – 31 juli 2020

Utifrån tidens vanmakt…..

”Att være på Herrens mark” är ett danskt ordspråk som beskriver vanmakt. Det verkar som om Herrens åker ska ansas och skötas om för att vi ska komma ut ur vanmakten. Kristensamfundets sommarmöte på Gotland kommer i år att från olika perspektiv behandla det här temat.

Klicka här för mer information!