Paulus – en inspiratör

Bakom vår tids kulisser pågår en andlig konflikt som vi behöver ta på allvar. Paulusbreven i bibeln handlar om just detta, även om de är 2000 år gamla. Men Paulus beskriver sig själv som ”för tidigt född” och utifrån det kan man förstå att många av hans texter egentligen är skrivna för framtiden. Kanske gäller det speciellt Efesierbrevets 6:e kapitel om Guds vapenrustning. Här handlar det om en kamp med andliga vapen mot ondskans hierarkier. Och Paulusorden uppmanar oss i brevet att genom egen aktivitet tillbakavisa de makter som äventyrar mänsklighetens framtid och att välrustade stå upp för Guds rike i den rådande konflikten.

För honom är kristendomen källan till styrka och inspiration för människans handlande. När vi förbinder oss med den levande Kristus bildas ett nytt, skyddande kroppshölje omkring oss, menar han. Sanna tankar, känsla för rättvisa och vilja till att skapa fred är några av de förutsättningar som krävs för att vi ska kunna iklädas den här ”skyddsdräkten”. Men redan orden i  hans brev gör något med oss, framförallt om vi över en längre tid regelbundet fördjupar oss i dem. Framtidstro och handlingskraft börjar spira i oss. 

Paulus skriver ur egen erfarenhet och kanske är det därför som orden blir så verksamma. Han beskriver och berättar om vad det innebär att leva i en andlig verklighet. Brevet till församlingen i Efesus kom till under hans fångenskap i Rom på 60-talet e. Kr. Under två år satt han fastkedjad vid en romersk soldat i fyratimmarspass. Nu använder han soldatens utrustning för att beskriva sin egen andliga kamp och den kamp som varje troende människa känner av någon gång i sin biografi – mer eller mindre medvetet.

Fast han själv flera gånger hotats till livet och attackerats fortsätter Paulus orädd och djärvt sin väg och står upp för sina kristna ideal. Han är en outtröttligt kämpande människa med stort mod. Kristusmötet vid Damaskus har gett honom en djup trygghet och tillit till den andliga världens ständiga och stöttande närvaro.

Vi kan vända oss till hans ord när vi behöver inspiration i de krig som vi idag utkämpar i vårt inre och i de konflikter som tiden drar oss in i.  I vårt engagemang för klimatet, för flyktings-situationen eller när vi försöker förstå pandemin, kan vi låta Paulus vara med. Han rustar oss inte bara med civilkurage utan stärker oss också med vissheten om att en bättre värld är möjlig!

Ylwa Breidenstein

EFESIERBREVET 6, 10-18 :