”Ord kan bli solar”

Johannes Döparen står framför oss när vi som kristna firar midsommar. Men vad betyder hans gärning för oss i dag? Han predikade bättringens och omvändelsens budskap och var därför ingen bekväm person att ha att göra med. Bara de människor som kommit till en viss självinsikt och klarade av att ta emot kritik, kunde möta honom och ta emot dopet. Självkritik är också idag en förutsättning för personlig utveckling och förändring.

Profeten Jesaja beskriver honom som en röst som ropar i öknen. Johannes Döparen vigde hela sitt liv åt att bana vägen för Sanningen, att förkunna, predika och vittna om den – många gånger för döva öron. Också i vår tid kan vi ana hans stämma. Den vill ge oss inspiration och mod att själva uttala det som är väsentligt och att samtidigt lyssnande kunna bereda plats åt Sanningen i oss. Johanni-tidens fyra veckor ger oss utrymme till att praktisera just detta, så att Johannes Döparens röst inte förblir ett tomt eko i öknen.

Ylwa Breidenstein

Hör föräldrarösten
den som lär dig simma
lär dig lita,
lär dig flyta.
På vatten
som är stilla
efter storm.
Släpp din kamp
och lyssna
till rösten
som blir din egen.
”Vattnet bär dig, våga tro”
                                                      Cecilia Ekhem
Kan du höra honom komma - ej i buller och gny,
ej i tordönets sprakande dunder -
Nej, han vandrar i sin örtagård som himmelens sky
i morgonens solstänkta lunder.

Kan du höra honom komma, att han kommer som en psalm
- så djup och så drömmande stilla
han vandrar dig till mötes i dagarnas kvalm
och han vill dig inte alls något illa.

Ty han talar ej latin - som den grå teologin,
vilken halkat på sin egen halhets halka -
Men han talar som en ton ur en mjuk violin
och han talar såsom aftonens svalka.
                                                            Nils Ferlin
Tala

du som ännu har läppar
tala

tala med grannarna i farstun
tala med folk på gatan
och i tunnelbanan

den som ännu har öron
han höre

skriv ord på papper
på väggar och plakat
bär orden genom staden
högt över huvudet
så alla kan se
dela ut flygblad
om frihet, motstånd, människovärde
fred solidaritet

låt orden flyga som svalor
till fjärran land
vägledda av stjärnorna
som fåglar med gröna blad i näbben
till våra systrar och bröder
i världens fängelser
de som inte kunde tiga

tala

du som ännu har läppar

ord kan bli solar
ord kan bli floder
ord kan öppna portar
och bygga broar
ord kan störta tyranner
om tillräckligt många
av oss
beväpnar sig med ord

tala tala
det är vår skyldighet
mot dem som talade
medan de ännu
hade läppar
                                                   Helga Henschen