Lyssna på föredrag och läsningar via internet

KORREKTUR Här är den rätta länken !

Eftersom det finns församlingar i Sverige som för närvarande inte får prästbesök och det dessutom finns människor som pga att de hör till en riskgrupp inte kan kan ta del i församlingslivet där det erbjuds, finns nu möjlighet att lyssna på föredrag och läsningar via internet.

Klicka här eller på bilden om du är intresserad!