Låt livets färger flöda!

Vad vore livet utan färger? Färg är inte bara något vackert, färgerna betyder något, de talar till oss. Vi vet att lingonen är mogna när de är röda, att bordsduken är ren och nytvättad när den är skinande vit. Vi är hela tiden omgivna av färger som ger oss upplysningar och upplevelser.

Vilken är din älsklingsfärg? brukar barnen fråga. Att bekänna färg avslöjar vår personlighet, säger något om våra sympatier bland färgernas och livets mångfald. 

Färgbågen som omspänner himlen speglar sig i de kultiska färger som ledsagar vår själ genom det kristna året. De här växlande färgerna på altaret upplyser oss om det som sker då ljuset möter mörkret. De berättar om ljusets gärningar och lidande, om Kristus dramatiska liv i människans själ. Samma budskap förmedlas när prästen doppar det ljusa, vita brödet i det mörka, blodröda vinet. 

I Uppenbarelsebokens 19 kapitel talar också färger till oss. Den vita färgen på hästarna och de himmelska härarnas kläder står i dramatisk, färgstark kontrast till ryttarens mantel, som är doppad i eget offerblod – inte i fiendens blod. Här hör vi om den befriande kamp som äger rum när människosjälen offrar sina personliga sympatier och antipatier och istället empatiskt förbinder sig med Guds Ord. 

Himlen i oss öppnas när vi bekänner oss till Ordet, till allt det som är trovärdigt och sant. Så förenas vi med de himmelska härskaror i kampen mot det som är ovärdigt och förljuget, mot allt som är färg- och blodlöst i tillvaron. Vi medverkar till att skapa rum och möjlighet för Världens Ljus, Konungarnas konung och herrarnas Herre att också i all framtid låta livets färger flöda!

Ylwa Breidenstein