Långfredag i stilla veckan

Tatiana Nechytailo, Kiev, Ukraina

”Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden, och det varade till nionde timmen.  Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ”Eli, Eli, lema sabachtani?” (vilket betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?).” (Matteus 27:45-46)