Kristensamfundet 100-år

Internationellt Mikaelimöte i Dortmund 7 – 11 oktober 2022

Kristensamfundet har funnits sedan 1922 och vi kommer nästa år att fira vårt 100 års jubileum. Till hösten samma år – 7 -11 oktober – planeras ett stort internationellt Mikaelimöte i Dortmund i Tyskland. Man räknar med att kunna ta emot 2000 deltagare i alla åldrar. Ett ungdomsmöte för 500 deltagare kommer att ingå i konferensen.

Mer än 130 olika evenemang erbjuds under festdagarna, allt ifrån föreläsningar till arbets- och diskussionsgrupper, workshops, utställningar, kulturprogram, diskussionsevenemang och nattcafé!

Människovigningens handling kommer att hållas dagligen vid åtta skilda altare och på många olika språk. På kvällarna erbjuds andakter med predikan också de på olika språk. För barnen kommer det att finnas ett separat program. Generöst tilltagna pauser ger möjlighet till spontana möten och samtal.

De sju sakramenten kommer att vara ett centralt tema. Flera föreläsningar och workshops handlar om just detta. Dessutom kommer varje enskilt sakrament att ha sitt eget ”rum” där man genom utställningar och installationer kan fördjupa sig i dem, förundras över dem och forskande närma sig dem. Ett speciellt inslag blir de prästvigningar som äger rum under mötet.

Vid tre tillfällen kommer alla mötesdeltagare att samtidigt kunna närvara: vid mötets öppnande och avslutning samt på mötets tredje kväll. För att det ska vara möjligt finns ett stort tält på konferensområdet. Övriga evenemang äger rum i salar och andra stora och små rum i Waldorfskolorna i Dortmund.

Planeringen och förberedelserna för mötet är redan i full gång. Man kan läsa mer om det här: LOGOS – Consecrating Humanity på engelska eller tyska. Det finns också en podcast (på tyska) som sänder ett nytt avsnitt den 22 varje månad. Den kan du lyssna på här: LOGOS Podcast.