KRISTENSAMFUNDET 100 ÅR – en rörelse i tiden?

Glimtar från Mikaelimötet i Kristofferuskyrkan, Järna

Gisela Thriemer från Kristensamfundets ledning och representanter från församlingarna talade till mötets tema.

Vad är en rörelse i tiden? Det kan konsten hjälpa oss att utforska och uppleva!

Målningar av Bengt Aquilon:

Rörelse är aktivitet!