Julklappstips!

Rudolf Steiner: Johannesevangeliet och de tre andra evangelierna (GA 117a) – Antroposofiska bokförlaget

Behövs verkligen fler översatta titlar av Rudolf Steiner som handlar om Johannesevangeliet kan man undra? Vi har ju redan Johannesevangeliet (GA 103) från 1908 och Johannesevangeliet i förhållande till de tre andra evangelierna (GA 112) från 1909. Åtminstone den förstnämnda boken finns även på svenska.

Likväl är det berikande att ta del av den nu översatta föredragsserien – inte minst för oss här i Sverige. Föredragen hölls nämligen i Stockholm den 12 januari 1910 och ger en koncis sammanfattning av de tidigare cyklerna. Det förmedlar också ett annat perspektiv på ämnet än det som förekommer i de tidigare föredragen.

Historiskt betydelsefull är den här utgåvan inte minst därför att den innehåller det allra första anförandet av Rudolf Steiner om Kristi återkomst i det eteriska. Efter föredraget i Stockholm tog han upp den frågan på många orter runtom i Europa, men det var alltså här i Sverige det nämndes för första gången.

Boken är översatt av Jürgen Vater och utgiven av Antroposofiska Bokförlaget. Den finns att köpa på Robygge eller Bokhandeln Vidar.