JULBREV

G O T L A N D / D A V I D E 2 0 2 2

Kära vänner,

Även i år träffades åter Davides stiftelseråd i Järna. Det består av Artur, Anna Lena, Christel, Rebecka, Harri, Calle och Gerhard. Lördagen den 13 november började vi med Människovigningens Handling på finska, och efter en gemensam frukost blickade vi tillbaka på det gångna året och ekonomin samt vågade en försiktig blick in i framtiden.

Vad gäller ekonomin klarade vi oss åter någorlunda väl genom året, trots att några anmälningar av olika anledningar bokats av. 

Vi kunde se tillbaka på ett lyckat möte med ungefär 80 deltagare och hade den gemensamma känslan av att mer och mer växa samman till en sann Östersjöförsamling. Precis inför mötet hade vi ett tvådagarsmöte mellan läkare och präster om det pastoralmedicinska arbetet i samband med överskridandet av tröskeln.

Redan i maj möttes hade några ”äldre herrar” på Davide för att riva trapplådan uppe på loftet och tillsluta trägolvet. På det viset har vi avsevärt mer plats, både uppe och nere. 

Sedan finns nu i matsalen en fantastisk ny kamin som möjliggjorts genom talrika gåvor som vi vill passa på att tacka hjärtligt för.

Även en fungerande spis har kommit till Vita huset, och skorstenen har befriats från kråkboet så att det nödvändiga draget i pipan är säkerställt. 

Vad gäller nybygget och renoveringen så ska uppgången till loftet färdigställas på våren, köket och toaletten i Vita huset skriker efter renovering och ny färg. Själva förberedelsen kommer att kräva en större insats. Även utemiljön fordrar en del arbete: några träd behöver sågas och döda enbuskar måste klippas. Vårt tredje trähus, som vi har bygglov för, är sedan länge planerat av Walter Druml. Eftersom virkespriserna har stigit enormt måste vi budgetera ytterligare en gång. Vi får se om vi kommer att kunna bygga nästa vår eller höst. 

Angående 2022 har de första anmälningarna kommit till Rebecka. Efter vårt sommarmöte kommer Gisela Thriemer att komma till Davide med en grupp ungdomar på flottfärd genom svenska vatten. 

Efter dagarna i Järna möttes 11 personer från Finland, Danmark, Sverige, Litauen, Estland och Tyskland hos Kristensamfundet i Köpenhamn för att förbereda kommande året.

Vi skulle föda fram temat för sommaren 2022 och det krävde sin lilla tid. Var och en kom med egna värkar, men sedan – vilket under! – förlöstes temat: 

”Jag-sinne – Kristus-sinne – jordens mening”

Mötet kommer att äga rum från lördagen den 23 till fredagen den 29 juli. Programbladen kommer förhoppningsvis att vara klara och skickas till församlingarna i början av året. 

Å stiftelserådets och förberedelsegruppens vägnar önskar vi alla
en fridfull adventstid och en välsignad jul.

        Carl van der Weyden     Gerhard Ertlmaier