Julbrev från Kristensamfundet i Sverige

Kära vänner till Kristensamfundet i Sverige,

Så här några dagar inför jul vill vi gärna komma i samtal med er angående vår aktuella situation.

Som ni säkert vet har vi under våren i Sverige kunnat ta emot en ny präst. Det är vi mycket glada för, ja egentligen är det ett litet under att vi kunnat klara oss så länge utan ”förstärkning”. Nu har vi större rörelsefrihet, kan ta nya initiativ och kan på ett mindre ansträngt sätt stå till förfogande också för våra filialförsamlingar från norr till söder.
Det känns bra!

Samtidigt ställs Kristensamfundet i Sverige inför ekonomiska utmaningar när det numera är fyra istället för hittills tre präster som församlingarna i landet skall försörja. I vetskap om detta skapade vi för ett antal år sedan en framtidsfond där alla församlingar kunde bidra med. Tack vare dessa gemen­samma ansträngningar blev det möjligt att fram tills nu klara av våra ekonomiska förpliktelser.

Men vi ser också att vår plånbok börjar bli tom om lite drygt ett halvt år om vi inte gör någonting redan nu. Det är en utmaning. Skall vi kunna fortsätta med vår verksamhet som vi hoppas och tror på, behöver vi er hjälp. Vi behöver ca 400 000 kronor mer under 2022 för att klara av vår ekonomi. Det kan låta mycket, men vi är ju faktiskt tre huvudförsamlingar och sex filialförsamlingar. Varje enskilt extrabidrag betyder så mycket. Väldigt fint vore det om bidragen från institutioner – som före Corona tidvis varit ganska betydande – kunde öka.

Om vi inte ska komma i samma situation igen i slutet av 2022 är det tydligt att vi generellt måste höja vår bidragsnivå. Det andra alternativet är att minska verksamheten. Är det någon som skulle vilja det?

Vi är väldigt tacksamma för att ni lyssnar till vår vädjan och tar den på allvar. Vi kommer att löpande informera er om utvecklingen.

Hur går man praktiskt till väga?

Skicka ditt extra bidrag antingen till:  

  • din församlings konto och – MYCKET VIKTIGT: SKRIV FRAMTIDSFONDEN PÅ INBETALNINGEN
  • eller skicka det till Kristensamfundet Sverige BG 5587 – 3707 – MYCKET VIKTIGT: SKRIV, NAMN, GÅVA 2021 PÅ INBETALNINGEN

Vi önskar er alla en uppfylld juletid och ett gott nytt år,

För Kristensamfundet Sverige:
Eva Holmberg Friman, Katharina Karlsson, Knarig Asplund, , Lars Lindman Backius, Olle Andersson
samt prästerna:
Ragnhild Nesheim, Ylwa Breidenstein, Bjarne Edberg, Carl van der Weyden, Felix Nieriker,
Per Andersen