”Jag har börjat måla igen!”

Bilder målade av Tatiana Nechytailo, präst i Kiev, Ukraina

”Jag har börjat måla igen! Det är en stor glädje för mig. Under alla dessa krigsdagar har jag känt ett motstånd när jag ville måla. Men i dag var det äntligen dags för det första mötet med färgerna till temat om Herrens intåg i Jerusalem. Det var inspirerande och gav nya krafter.”

Palmsöndag

 När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden, och man frågade: ”Vem är han?” (Matteus 21,10)

Måndag i stilla veckan

Jesus gick till templet och drev ut alla som sålde och köpte där. (Matteus 21,12)

Tisdag i stilla veckan

När han hade kommit till templet och höll på att undervisa kom översteprästerna och folkets äldste fram till honom och frågade: ”Vad har du för fullmakt att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten.”(Matteus 21,23)