”Jag är den gode herden”

Den första generationens kristna En av de tidigaste framställningarna av Kristus är bilden på den gode herden som bär ett lamm på sina skuldror. Minst 140 sådana bilder kan man finna i Roms katakomber, skapade av första generationens kristna. Hit flydde de undan förföljelsen och höll gudstjänster i det fördolda. I gemenskap kring nattvarden vilade … Fortsätt läsa ”Jag är den gode herden”