Immunförsvar och Jag

Sammanfattning av ett föredrag hållet av Bjarne Edberg i Kristensamfundet, Stockholm

Immunförsvar = Värn av biologisk egenart skriven i varenda cell med DNA-kod. 

Jag = Andlig identitet med ett namn skrivet i himlen.

Kroppen behöver matas; den känner sin egenart och värjer sig mot allt främmande genom metabolism; alltså reducerar till kända/hanterbara delar.

Jaget anar sin egenart och längtar efter att lära känna och förstå allt annat främmande, genom kunskap. 

Hunger och nyfikenhet är syskon, så som vår religiösa förnyelse i Kristensamfundet och antroposofisk andevetenskap är syskon. 

Sakramentets helighet och vår fromhet, kan leva genom att vi inte vill värja oss mot Kristi kropp och blod; tvärtom vi vill lära känna Hans egenart/väsen.

Kristi väsen är kärlek som enar och förbinder oss med allt och alla. 

”Står fridfullt till världen”.