Glimtar från Vänskapsmötet i Järna

Möte med vänner

Jag gör här en liten resumé av det vänskapsmöte vi hade för Sveriges alla sammanslutningar av Kristensamfundet den 31 januari -2 februari 2020   i Kristofferuskyrkan i Järna. Temat var ”aha”, vilket exempelvis kan handla om den gång vi, var och en, mötte Kristensamfundet och blev så berörda att vi kom tillbaka efter den första gången.

Vi blev hjärtligt välkomnade och mottagna av Järna församlingen. Det är flera år sedan vi sist hade vänskapsmöte så det var många kära återseenden. Stämningen var  mycket varm. Vi var drygt 60 som anmält oss, men vid en del av mötespunkterna var vi betydligt flera och ändå räckte maten till så vi alla blev mätta och belåtna. Det var imponerande med alla pajer, sallader, kakor m.m. som dukades upp vid varje måltid.

Ett av målen med mötet var att skriva en hälsning i den bok som skall ”vandra” runt till alla Kristensamfundsförsamlingar över hela världen fram till Kristensamfundets 100 års jubileum år 2020. I Sverige blev det så att det var församlingarna som åkte till boken. Nu finns det inskrivna hälsningar i denna bok från Stockholm, Umeå, Göteborg, Järna och Norrköping. Med på mötet var vänner från församlingarna i Helsingfors och Ekenäs i Finland. De tog med sig boken så den kan ”vandra” runt i Finland.

En av de första punkterna på mötet var en redogörelse för läget och frågeställningar från alla närvarande församlingar. Umeå berättade om sin ”kyrka” som byggs upp inför varje Handling, lokalen är en 8-kantig trösklada. Regelbundna Handlingar har de haft i 45 år, före det  fanns 7 ljusstakar och en duk som någon gång då och då kom till användning vid enstaka prästbesök. Det påpekades vikten av att beakta det som  finns där innan innan  något blir synligt i det fysiska. Göteborg påpekade att de var den andra församlingen som startade i Sverige. Det var Helmut Giese som var deras första präst. Helsingfors hade glädjen  berättade att de får 2 nya präster till Finland i år.De har Handling på svenska en gång per månad övriga är förstås på finska. För en tid sedan sålde de sitt hus och tomt så nu letar de efter ny mark för att bygga en ny kyrka. Ekenäs  församlingen har ofta flyttat, är nu i en waldorfförskola. De har en tidskrift som kommer ut med 4 nummer per år. Norrköping där glömde jag anteckna, visste inte att jag skulle få uppdraget att lämna redogörelse. Då jag själv kommer därifrån kan jag hälsa alla varmt välkomna att besöka vår församling och få en glimt av hur vi har det. Skåne har sina Handlingar i en skola i Vallerum. De håller det frihetliga elementet levande, funderar på om de skall bilda en förening eller fortsätta som nu. Vi förstod att deras tillvaro kan vara  lite osäker, en gång var bordet borta när de kom för att bygga upp sin ”kyrka”. Det har  ingen fast form som hjälper eller begränsar. Stockholm är väl etablerad men lever som på en ö utan kontakt med waldorskolorna. Järna framhåller frihetsaspekten och viljan att ”ha högt i tak”.Gemensamt för alla redogörelser var känslan av att vi skapar Kristensamfundet vid varje Handling och  hur gör vi vår ”kyrka” med sin frihet och medvetenhet  synlig för andra.

Som sista punkt på vänskapsmötet samlades vi på söndagen för ett sammandrag. Felix Nieriker  uppmärksammade oss på epifaniatiden som nu går mot sitt slut. Den här årshögtidens innehåll är glädje och lidande, in- och utandning,  de känslor som håller den mänskliga själen i gång. Kom ihåg ögonblicket i ditt liv. Kristus uppenbarar sig i ögonblicket. Per Andersen påtalade den ”aha” upplevelse Rudolf Steiner fick när han upptäckte Kristensamfundet. Hur länge håller ett ”aha”? Är det som en förälskelse?Kommer det på nytt i Handlingen? Ger en beröring som föder ett behov av att upplevas igen och igen. Vi lever i en tid av stor förändring jämfört med för bara 50 år sedan. Det som blir gångbart framöver kanske är det vi griper tag i med vårt medvetande och med hjärtat? Hur kan jag gripa det som sker i Handlingen? Hur är mitt förhållande till Kristusväsendet?Harry Salmisto uppmanade oss att ta som vår uppgift att motverka gränser, verka för gränsöverskridande möten mot nationalism. Så många av oss som kan borde åka till Davide, där sker fantastiska möten mellan många nationer. Carl van der Weyden nämnde kärleken, ”aha”- upplevelsen till Kristensamfundet, friheten gör att vi andas annorlunda. En andning som bidrar till mitt förhållande till Kristus i mig och världen. Mitt förhållande till Kristus har betydelse för världen. Att vi i vänskap har kunnat samlas kanske har betydelse för världen?

Felix  Nieriker påminde om att den 15-17 oktober sker den officiella invigningen av församlingen i Vilnius. Alla är varmt välkomna att delta. Eventuellt kommer gemensam resa ordnas.

Frauke Kuhfuss avslutade med att spela på klangspelet.

Dessa fragment av en mycket lyckad gemenskap nedtecknas av Dagny Jonsson; Norrköping

Hej, jag börjar så småningom landa hemma efter de fina vänskapsdagarna i Järna! Det var så väl ordnat och vi tre från Finland njöt av allt vi fick uppleva i kyrkan. Vi önskar att alla får veta hur nöjda och tacksamma vi är! Solveig Holmborg, Ekenäs församling

Orden som lästes på lördagens kvällsandakt!