Julbrev

dec 2022

Kära vänner,

Vid första advent möttes Davides styrelseråd i Järna för att se tillbaka på det gångna och fram mot det kommande året.

Det är mycket som har skett. På vår tomt står en mycket lyckad stuga i trä, köket och fönstren i Vita huset har målats om. Även den lilla stugan är åter riktgt vit och blå, kullfallna träd har sågats till ved och biblioteket har flyttat till logen. Och så ska vi inte glömma arr det täta slånbärssnåret bakom kyrkan har gallrats så att helt nya platser att vistas på har uppstått. Ett stort och hjärtligt tack till vännerna från Schwerin, Hamburg, Magdeburg och Sverige som har gjort allt detta möjligt.

Med tanke på kommande året såg vi snabbt att mycket arbete ännu ligger framför oss. Först och främst behöver kapellets tak tjäras, och entrédörren längtar efter ny färg. Vita husets fasad lär nog behöva vänta ett tag. Vi har nya spisar för köket i huvudhuset i åtanke, likaså en adekvat belysning uppe i samlingssalen. Och mycket annat. Även i år har vi haft en rad givare som utan vilka allt detta inte hade varit möjligt. Också de ska ha hjärtligt tack. Vilka planer som över huvud taget går att förverkliga kommer att visa sig när vi vet vad kapelltaket kommer att kosta som vi ska beställa.

Efter mötet i Järna reste förberedelsegruppen till Köpenhamn där vi planerade nästa sommars Östersjövecka, som kommer att äga rum 21 till 28 juli 2023. Johannes Uppenbarelse kommer att stå i centrum med temat: ”Se, jag gör allting nytt” ( Upp.21:5). Broschyren för mötet är under arbete. Tänk på att anmäla er snart, eftersom vi bara kan ta emot ett begränsat antal deltagare.

Vi önskar er alla en jul vars uppenbarelse i höjden må ge frid till människor som har en god vilja.

Hjärtliga hälsningar från medlemmarna i Davides styrelse och planerarna för Östersjöveckan,

Carl van der Weyden och Gerhard Ertlmaier

Vill du stödja kristensamfundets verksamhet på Gotland går det bra att sätta in en gåva på Stiftelsen Davides Plusgirokonto 4770022-2