Fåglarnas mission

Kristi Himmelsfärd förknippar vi gärna med ljuvlig fågelsång och kanske t o m med en gökotta. Men hur ser dagens värld ut från fåglarnas perspektiv, dessa väsen som dagligen praktiserar himmelsfärden? Fram tills nu har fåglarna kunnat känna sig burna av naturen, av vind och väder, av stjärn- och planetkonstellationer i kosmos. Idag är förhållandet till detta rubbat och många fåglarna blir sjuka och dör.

Ur ett spirituellt perspektiv är fåglarnas mission att lyfta förandligad jordematerie in i den andliga världen. När en fågel dör lämnar den över detta som ljusstrålar till kosmos. Så bildas en lysande, strålande krona kring jorden som kallar på och uppmuntrar människorna till återfödelse, ger dem modet, att när tiden är inne, återvända till jorden. Strålkransen visar för de ofödda, jordemänniskans unika möjlighet att förvandla jord till himmel, materia till ande och väcker så lusten att återvända till jorden. 

När Kristus till Himmelsfärd visar sig för lärjungarna en sista gång uppenbarar han också den här ljuskransen för dem. Den Uppståndne lyser själv och strålar och visar på människans grundläggande förmåga att också kunna förvandla och förandliga sig själv. Vår tids onaturliga sjukdomar och död i fågelriket uppmanar oss till en sådan förvandling. Fåglarnas liv är i framtiden beroende av vårt bemödande att förvandla natur till kultur. Det innebär att vi måste arbeta på vårt själsklimat, så att vi inför naturen och skapelsen känner tacksamhet och omsorg samtidigt som vi behöver sträva efter att förvandla vår inställning till medmänniskorna. Då kan nya människo-konstellationer uppstår, som gör jorden till ett ställe som man gärna vill komma till. För det kan inte bara vara fåglarnas uppgift att välkomna och locka nya själar till jorden. 

Försöker vi att förändra oss själva och omvärlden till det bättre, genom den kärlek och förvandlingsimpuls som Kristus uppenbarar för alla sina lärjungar, får jorden en kraftfull utstrålning. Genom människan kan då Kristus  förvandlande kärlekssubstans också förlösande tränga in i fågelriket.

Ylwa Breidenstein