En tröstande viskning

Försonaren, Lennart Segerstråle

Tisdag i stilla veckan

”Guds rike är nära” förkunnar Kristus på flera ställen i evangeliet. Det är också budskapet på tisdag, den tredje dagen i stilla veckan, när han återigen är i templet. Här berättar han om den dramatik och de tecken som förebådar det här riket. (Luk 21)

”Guds rike är nära!” Det är stora och trygga ord, är ett radikalt, villkorslöst budskap – som slutar med ett utropstecken och inte följs av något om eller men. Ändå kan orden kännas som en ren provokation i vår svåra tid, fylld av orättvisor och lidande. Många upplever nog att Guds distans och frånvaro är mer framträdande än hans närhet. Det är därför en stor utmaning för den kristne att ge det här budskapet liv, så att det inte stannar som ett ihåligt påstående utan i stället blir till en tröstande viskning. 

Vi förleds lätt att tro att orden ”Guds rike är nära” handlar om något som strax ska ske eller komma. Men de handlar inte om närhet i tid utan om närhet i relationer. För den moderna tidens nöd är just avsaknaden av närhet och närvaro i det mellanmänskliga. Kylig distans och frånvaro av verkligt medmänskligt engagemang ligger bakom tidens sociala katastrofer.

Livets källa, Lennart Segerstråle

Först när vår förmågan att ge och ta emot närhet, kärlek och ömhet väcks till liv – inte bara fysiskt utan även själsligt och andligt –  kan budskapet om Guds rike bli en upplevbar verklighet. Då inser vi att hans rike är nära eftersom Gud är närvarande i varje människa vi möter på vår väg, att han är i var och en av oss – som vår närmaste!

Det är den här förmågan, att ge och ta emot kärlek, som vi ber om när vi i Fader vår säger ”komme ditt rike”. Här, i Herrens bön, vädjar vi om en värld genomträngd av empati och medmänsklighet.

Ylwa Breidenstein

Komme ditt rike, Lennart Segerstråle