Det är påsk! O himmelska glädjedans!

Påskhymn av Hippolytos
Det är påsk,
det är Herrens påsk, ropar Anden.
O himmelska glädjedans!
O Andens fest!
O Guds påsk
som från himlen sänks ner till jorden
och sedan från jorden stiger upp till himlen,
högtid då hela skapelsen möts och förnyas!
O gränslösa glädje,
gästabud för alla;
dödens skuggor har jagats undan
och livet ges åt alla,
himlens portar har öppnats,
Gudabilden har blivit människa
för att människan skall bli Gud.
Han har brutit sönder
dödsrikets fängelsegaller,
som en försäkran till jorden
att löftena gått i uppfyllelse.
Och sångerna har kommit tillbaka till jorden.
Kristus har uppstått
och döden är besegrad.
Kristus har uppstått
och de onda andemakterna är besegrade.
Kristus har uppstått
och änglarna jublar.
Honom tillhör ära och makt
genom alla tidsåldrar.