Den förlorade sonen

Leonard Baskin

Av Per Andersen

När vi blir äldre så får vi mer och mer biografi att titta tillbaka på. Ett liv fullt av händelser. Det är inte alltid vi är nöjda med det som vi ser tillbaka på. Vi ser olika fel vi har gjort, vi skäms över endel händelser eller känner oss skyldiga. Man skulle kunna säga att ju äldre vi blir desto mer delar vi öde med den förlorade sonen i Lukasevangeliets femtonde kapitel som känner sig skyldig över vad han gjort av sitt liv.

Men där slutar inte historian i evangeliet. Det skildrad hur sonen upplever att han blir älskad. Det finns en människa i hans liv som älskar honom trots allt som han känner sig skyldig över. Situationen att känna sig skyldig och samtidigt uppleva att bli älskad känner vi från många nära-döden-berättelser. Vi vet att vi själva kommer att uppleva detta när vi träder över tröskeln till den andliga världen. Där ser vi tillbaka på livet, ser allt vi har gjort fel, samtidigt som vi står framför Kristus och känner hans stora kärlek, – trots allt i livet vi känner skuld över.

I boken ”Från andra sidan” beskriver George Ritchie sin nära-döden-upplevelse så här:
Jag viste med “samma förunderliga, inre visshet att den här mannen älskade mig. Det som flödade ut frản denna person var ovillkorlig kärlek … En häpnadsväckande kärlek. En kärlek som gick utöver mina vildaste fantasier. Denna kärlek kände till alla osympatiska saker om mig … och tog emot mig och älskade mig likafullt.”

Funderar man lite djupare över det här Kristusmötet på andra sidan av tröskeln till livet så kan följande frågor väckas i oss: Hur skulle vårt liv ser ut om vi i alla livets olika ögonblick lyckades leva helt och fullt i medvetandet om denna kärlek? Hur skulle det vara om vi lyckades känna denna Kristuskärlek i livet, som de avlidna upplever den i döden? Hur skulle det präglar vårt förhållande till oss själva, till våra medmänniskor och till världen?

Web Bug from https://4a042e45-4a13-4ee0-bd53-92d0ddd32038.mailbutler.org/p2/7200cdff-d911-44ab-877d-b5ca5da9365f/x.gif?contactid=c214a183-5692-652f-67f8-b7295769f481