Den andra sidan

Jan de Kok

”Gående hänvisas till andra sidan”, så brukar det stå på skyltar när den ena sidan av vägen inte längre är framkomlig. Med en suck sneddar vi då över gatan och byter sida för att kunna komma vidare.

Kanske sker något liknande när vi dör? Kanske blir vi också då vänligt men bestämt anvisade att gå över till andra sidan, när den sida vi befinner oss på inte längre är framkomlig? Säkerligen undgår vi inte heller här att dra en djup suck innan vi korsar vår livsväg och växlar sida. Men snart märker vi att sidbytet inte är ett hinder för vår intention att komma framåt och nå våra livsmål. För sidbytet förvisar oss inte bort från från livet. Tvärtom, att befinna sig på livets andra sida skänker oss nya insikter och perspektiv, både om den väg vi har bakom oss och den som ligger framför oss.

Allhelgona öppnar upp vårt medvetande om döden som livets andra sida. Vi påminns om det storslagna i att oavsett vilken sida vi befinner oss på så behöver vi inte förlora kontakten med våra nära och kära som befinner sig på motsatt sida. Subtilt och finstämt kan vi kommunicera med varandra genom en bön, ett minne, en kärleksfull tanke eller genom att uttala den andres namn.

Sida vid sida fortsätter vi vår väg tillsammans med dem som ligger oss nära om hjärtat. Den här vandringen genom livet är skiftande. Vissa sträckor är raka och breda, där råder ingen trängsel. Var och en koncentrerar sig på sina steg och de som går på andra sidan kan då ibland kännas som ganska  långt borta. Andra avsnitt är mer utmanande. Här koncentrerar sig livsvägen, blir krokig och smalnar av. Då kan vi för korta ögonblick nästan snudda vid den som går jämsides med oss och räcka fram eller ta emot en hjälpande hand från den andra sidan.

Den här förbindelsen mellan livets två sidor – den jordiska och den himmelska –  möjliggjordes genom Kristi död och uppståndelse. Korset blev övergångsstället som sedan dess ger oss modet att byta sida när det är dags, ger oss kraften att gå längre än våra fötter bär oss. I spåren av Kristus fotsteg finner vi övergången till den andra sidan och en framkomlig väg till vårt livsmål – det eviga livet.

Ylwa Breidenstein

Iris Sullivan
Vem går vid min sida

Om jag går vid min sida
vem går vid min sida
var är vännen som såg mig gå
du som såg mig gå
dit jag längtar så

Om jag går tätt intill mig
trygg tätt intill mig
när jag går dit jag måste gå
när jag måste gå
för jag längtar så

Om jag följer min längtan
rädd med min längtan
om jag går dit min längtan går
om jag måste gå
för jag längtar så

Kristina Lugn
David Newbatt
Alltid vid min sida du går
Du går vid min sida nu
jag vägrar se det på annat sätt
som att du skulle vara borta?
när det känns precis som förut
att du går vid min sida
följer mina steg
liksom jag följer dina 
att vi finns för varandra
precis som tidigare
hur du svarar
när jag frågar
och hur du lyfter
allt till en annan nivå
bara genom att vara
den du är
jordnära och seende
du såg mig
MIG
när jag behövde
och du älskade mig
för att jag var
inte för att du behövde
Du följer varje mitt steg
jag känner det
du är nära
du är här
ja, du är

Poesia
okänd konstnär