De tolv heliga nätterna – 5 januari

Simeon Stylites

Denne Simeon levde i Syrien på 400-talet, han dog 459 e.Kr. efter att ha bott på en pelare i trettio år. Denna form av klosterliv hade utvecklats i Syrien och hade under längre tid övats gång på gång. Att leva på så sätt ter sig för oss idag som helt omöjligt. Att leva på en pelare innebär att reducera rörelserna till ett minimum, d.v.s. att genom själens viljekraft hålla tillbaka all viljekraft som vill röra kroppen, som vill verka utåt, och vända den inåt i aktiv koncentration, meditation, bön, tankeövning och balansering av alla själsstämningar till inre frid, till skådandet av Gud i själen.
När vi på den sista dagen av de tolv heliga nätterna och dagarna firar detta helgon, kan det göra oss uppmärksam på att förinnerliga upplevelserna under jultiden för livet under det kommande året istället för att låta dem rinna ut i sanden. Även hela årets liv behöver en andning mellan yttre aktivitet och inre reflektion, som det i evangeliet till och med berättas om Jesus.

Förslag på läsning: Matteusevangeliet, kapitel 6, 5-15

Decemberstämning. Adventstid.

Text: Cordelia Böttcher. Översättning: Per Andersen, Felix Nieriker