De tolv heliga nätterna – 4 januari

Balthasar

Namnet kan härledas från det babyloniska »bel scharr ussur« och betyder »Gud må skydda hans liv«. Den babylonisk-egyptiska kulturepoken representeras av den tredje magern. Det vi vet från denna period visar på ett förhållande mellan människan och döden som var nytt jämfört med tidigare kulturer. Dödskulten, de rikt utsmyckade gravarna, texter som ”De dödas bok“ från Egypten och praktiken att skola själen på ett sådant sätt att den i invigningen kan gå in i den andliga världen genom en dödssömn för att sedan återvända vetande till livet på jorden, är några av motiven i denna kultur.
De olika tidsåldrarna i mänsklighetens historia har ofta förknippats med olika åldrar i människan liv. På de flesta gamla bilder kan man se de tre magerna avbildade som människor i olika åldrar. Caspar, den äldste, knäböjer i tillbedjan inför barnet, Melchior är mannen i sina bästa år och Balthasar är en yngling, oftast utan skägg. Det är också slående att den tredje konungen först efter 1500 e. Kr avbildas som en svart, d.v.s. först efter att upptäcktsresandena rest västerut till den ”nya världen” och en ny era hade börjat, ”nutiden”, för det var alltid en självklarhet att det finns människor med svart hud, eftersom folken i det forntida Egypten var mörkhyade, liksom etiopier och jemeniter.
Förslag på läsning: Myten om Isis och Osiris och titta på egyptisk konst
Novemberstämning. Minnet av de döda.

Text: Cordelia Böttcher. Översättning: Per Andersen, Felix Nieriker