Kategoriarkiv: Jul

Kronos och kairos

På grekiska finns det två olika ord för tid: kronos och kairos. Kronos står för tiden som vi vanligtvis tänker oss den: kronologisk och mätbar och linjär. En tid som har en början och ett slut, där minuter läggs till minuter, timmar vid timmar, dagar vid dagar och år till år.

Kairos däremot står för en annan sorts tid. Ordagrant betyder det ”det rätta ögonblicket” men brukar även översättas med ”den eviga tiden”. I kairos kan allting hända. Evigheten och nuet möts här i varje enskilt ögonblick. Det är i stunder av kairos som allt faller på plats och det som är oväsentligt suddas ut. Vi släpper taget om det som är bakom  och framför oss. I stället griper vi ögonblicket och ser in i tidens djup. Den här tidskvalitén går inte att stycka upp, ordna eller mäta.

Kronos och kairos står inte i motsats till varandra utan de är beroende av varandra för att kunna finnas till var och en för sig. Vårt liv rör sig i en slags pendelrörelse mellan dessa båda – den ständigt framåtskridande klock-tiden och plötsliga ögonblick av djupgripande omvandling och omskapande.

Begreppet ”tunna ställen” används i den keltiska kristendomen. Kelterna såg det som platser där himmel och jord, ande och materia, kom varandra särskilt nära. Tunna ställen var för dem heliga platser eller stunder där ens sätt att betrakta världen förändras; något ändligt och världsligt blir till ett fönster mot det oändliga och andliga.

Nyårshelgen kan vara ett sådant tunt ställe där hinnan mellan det jordiska och himmelska blir särskilt genomskinlig. Här blir tiden tunn när vi befinner oss i gränslandet mellan det förflutna och framtiden, mellan tiden och evigheten, mellan kronos och kairos. För ett kort ögonblick får vi skymta avslutets helighet och kan fyllas av andakt inför det nya som väntar oss:

För allt som varit - Tack!
Till allt som ska komma - Ja!
Dag Hammarskjöld

Ylwa Breidenstein

”Salvator Mundi” (Världens frälsare) av Leonardo da Vinci

”Den ena Himlen gick efter den andra”

Jean-Pierre Augier
Flykten till Egypten

Hon sprang in i det egyptiska mörkret
från det större mörkret,
och en filt täckte Barnet
och dolde Ljuset för en tid;
till en viss stund.
Hon bar hela världen
och hennes börda var lätt.
Hon bar med sig Världens Ljus!
Det fanns ingen plats på jorden där folk
väntade Modern; ingen väntade henne.
Ordet, som redan fanns innan världen
skapades, var tyst. Gud var tyst i mörkret.
Modern gick över jorden i tystnad.
Josef gick först i brådskande tystnad.
Genast bakom dem
flög åtta ärkeänglar i tystnad.
Den ena Himlen gick efter den andra.
I sin sömn drömde Barnet
att Hans Moder var Himlarnas Drottning.
Änglaansikten skimrade av ljus och eld
som tiden gjorde i henne och evigheten i Honom. 

Regina Derieva, ur The Pilgrim’s Star (Israel, 1999)
(Översättning från engelska Marie Tonkin Reda)
”Evocation” Odilon Redon

Människan är Guds gåva till världen

På julnatten visar Gud sin kärlek för världen: Han skänker sig själv till skapelsen genom att bli människa i Jesus Kristus.  Medan allt här på jorden verkar följa logiken att ge för att få, kommer Gud till oss villkorslöst. Han ställer inga krav, har inga andra anspråk än att få dela de förutsätt-ningar som vi lever med, den oro och den glädje som det innebär att vara människa .

Genom julnattens händelse blir Gud personligt närvarande i vår jordiska verklighet. En närvaro som inte trycker undan det mänskliga utan istället vill locka fram dess sanna innebörd, det sant mänskliga. Här i vår sanna väsenskärna kan den gudomliga gnistan – som varje jul skänks oss på nytt – flamma upp så att vi själva kravlöst kan börja skänka oss till världen och så omvandlas till en gåva av Gud för de sammanhang vi lever i.

För människan är Guds gåva till världen! Det är det sant mänskliga i oss som ska förvandla livet, förnya historien, befria tillvaron från ondska och skapa fred och glädje. Som Guds gåva är det vi som är kallade att rädda jorden, när det levande i skapelsen hotas och är övertäckt av mörker. Det är vi som med Kristus som förebild ska möta världen med ett varm hjärta. Det är oss det är upp till att göra skillnad i världen genom att inte göra skillnad på människor utan istället skapa hopp för en framtid i gemenskap och mångfald. 

Vi är alla en gåva av Gud  och därför oändligt värdefulla. Så låt oss öppna oss för julen, ta emot födelsen av det sant mänskliga också i oss, genom att hörsamma den heliga nattens rop: Gör som Gud – bli människa!

Ylwa Breidenstein

”Daytime and Night” by Tamekane Yoshikatsu

Hur kan förtroendet växa i oss?

Ur den stora stjärnenatten kom herdarna in i stallet, i fattigdomens boning. Här föll de på knä inför det lilla barnet i krubban. Också vi kommer på juldagsmorgonen ur natten för att i gemenskap välkomna födelsen och ta emot det som är i vardande. 

Med gudomligt förtroende kom Jesusbarnet till jorden och mänskligheten. Han kom för att lysa upp jorden och med kärlekens värme förvandla all smärta och lidande.  Sedan dess lever också i ordet en framtidskraft som bär på just denna möjlighet, att förvandla det som är svårt att bära i våra liv. De ord som herdarna uttalar i stallet tar Maria upp i sitt hjärta. Hon bär dem förtroendefullt med sig och låter dem få den plats barnet haft i henne, vid hennes hjärta. Det är som om hon blir havande på nytt med dessa ord.

Hur kan förtroendet växa i oss? Vart kan vi vända oss? Kanske inåt till vår egen stjärnhimmel och vårt eget stall. Här kan vi i andakt närma oss världsordet för att värna om det och ge det rum och framtid. Varje jul läggs det i våra hjärtan som ett frö, som ett ord av förtroende som vill växa och varda – då är Bethlehem i dig och i mig.

Carl van der Weyden

Christrose, Jürgen Kadow

Jul

Allt blir stort till jul

Carl van der Weyden

Allt blir stort till jul! Himlen öppnar sig och ur höjderna stiger änglarna ner för att sjunga för världen om en födelse. Allt levande stämmer in i sången som klingar av gudomlig fröjd och glädje. Altaret är smyckat med gyllene ord och inte med vilka ord som helst – utan med ord som förkunnar om höjd och djup, om Gud, om frid och om den goda viljan. ”Ärad vare Gud i höjderna och frid på jorden till de människor som har en god vilja!”

Evangeliet föds på nytt varje jul

För att kunna ta emot allt det stora som människosonens födelse innebär, håller vi tre gudstjänster under juldagens första del. En vid midnatt, en i gryning och en som vi firar på förmiddagen. Vi hör början, mitten och slutet av evangeliet, för att påminnas om att hela evangeliet föds på nytt varje jul, närmar sig oss som en soluppgång. Allt är så mäktigt, mer än vi någonsin kan ta emot och förstå. Ändå skapar julens storhet ett rum i oss. Ty födelsen idag sker inte i fjärran land utan helt nära – i var och en av oss!

Julen är inte över på ett ögonblick

En tröst är att julen inte är över på ett ögonblick. Tolv dagar och nätter får vi fira den stora händelsen. Steg för steg får vi möjlighet att inse och ge rum åt ”att Kristus har kommit till jordens rike” – och vi har också tillräckligt med tid till att fråga oss vad vi vill skänka Honom i välkomstgåva.

Kanske det är natt hos dig

Kanske det är natt hos dig,
kanske stjärnor glimma 
över svarta djup hos dig
i din sista timma.

Kanske världen denna natt
liknar evigheten:
Lejon vandra där med lamm
över smärtans beten.

Kanske det är natt hos dig,
Betlehem till minne
natt som på Herodes' tid,
och din stund är inne. 

Kanske på ditt hjärtas port
som en fattig broder
Josef klappar och du ser
framför dig Guds moder.

Kanske det är natt hos dig,
kanske stjärnor glimma,
då Guds moder ser på dig
i sin födslo timma. 

Kan du neka henne rum,
som i sådan smärta
bär Guds evangelium
till ett mänskohjärta!

Kanske det är natt hos dig...

(Bo Setterlind)

                

Barnet i krubban och stjärnan på himlen

Ylwa Breidenstein

Barnet i krubban och stjärnan på himlen har något gemensamt: för vårt öga är de väldigt små! Barnet är litet därför att det är alldeles nyfött här på jorden. En stjärna är liten därför att den är så långt borta från jorden.

Och vad är väl en sådan liten stjärna i natten gentemot den stora fullmånen eller den gigantiska solen, vars ljus helt övertäcker stjärnornas glans på dagen? Vårt astronomiska kunnande säger oss att en sån liten stjärna egentligen kan vara enormt stor, ja t o m större än solen. Storleks-förhållandet mellan solen, månen och stjärnorna är bara en perspektivfråga, beroende på en begränsad blickvinkel. Från enbart jordiskt perspektiv har vi inte möjligheten att inse en stjärnas storhet och ordna in den i världsbilden.

Barnets litenhet är en perspektivfråga

Ännu svårare blir det då vi ska uppskatta det lilla nyfödda barnets storhet. För vad är detta spädbarn i jämförelse med den praktfullt strålande ängeln som förkunnar dess födelse eller de himmelska härskarorna som lyser upp natthimmeln för herdarna? Kanske underlättar det om vi tänker tanken att barnets litenhet och vanmakt också är en perspektivfråga, påverkad av en inskränkt, materiell blickvinkel och världsbild?

Förutsättningen för en ny, storslagen världsordning

Barnet i krubban och stjärnan på himlen – båda har det gemensamt att de är något helt annat än vad vårt fysiska öga tolkar! Trots sin ringa storhet är de förutsättningen för en ny, storslagen världsordning och anledningen till att vi nu firar jul tillsammans med miljarder andra människor.

Att låta det avlägsna komma berörande nära

Vi vet och har lärt oss att barnet som nu föds under stjärnan är Guds son och att något större inte finns, varken i himlen eller på jorden. Men frågan till oss är om vi enbart vet det eller om vi också tror på det, tror på det lilla barnet som en gudomlig storhet som tar boning i den lilla människan? För också denna jul vill himlen skaka om jorden och väcka människans goda vilja att medverka i den nya världsordningen.

En världsordning som från stjärnornas blickvinkel vill föra in kärleksfulla och hoppingivande perspektiv i en uppgiven och vilsen mänsklighet. En världsordning som låter det avlägsna komma berörande nära och i det obetydliga och oansenliga uppenbarar Gud i höjden och skänker frid på jorden till människor som har en god vilja!

Madonna , Salvador Dali

De tre önskningarna

– en julberättelse för vuxna av Erich Kästner

Mannen som satt mittemot mig i den rökiga baren var i sjuttioårsåldern. Det hade snöat på hans hår och ögonen gnistrade som en blankputsad isbana.”Vad människorna ändå är dumma”, sa han plötsligt och skakade på huvudet så att snöflingorna började virvla ner från hans hår. ”Lycka är ju inget man dagligen kan skära  sig en bit av.” 

Det höll jag  med honom om men påpåekade att han själv inte såg speciellt olycklig ut.Jag är ett undantag”, sa han och drack en klunk ur sitt glas.Jag är undantaget. Jag är nämligen mannen som har en önskan kvar!Han såg prövande på mig och började sedan sin berättelse:

”Det är länge sedan nu”, sa  han och stöttade huvudet i båda händerna. Väldigt länge sedan, fyrtio år. Jag var ännu ung och plågad av livet, som man är plågas av tandvärk. En dag när jag tungsint satt på en grön parkbänk och bläddrade i en tidning slog sig en äldre man ner bredvid mig. Som i förbigående sa han till mig: ”Alltså, vi har funderat på det. Du får önska dig tre ting.”

Jag fortsatte att stirra ner i min tidning och låtsades att jag inget hört. ”Önska dig alltså vad du vill”, fortsatte mannen bredvid mig. ”En vacker kvinna, massvis med pengar eller den största mustaschen, det är helt upp till dig. Men se till att äntligen bli lycklig! Din missnöjdhet går oss faktiskt på nerverna.”

Han såg ut som en jultomte i civila kläder; vitt helskägg, röda kinder och ögonbryn som bomullstussar. Inget galet eller konstigt. Kanske bara lite för mycket godmodighet. Efter att ha betraktat honom ingående, tittade jag ner i min tidning igen.

”Även om det inte angår oss vad du gör med dina tre önskningar, fortsatte han, ”så vore det förstås inget fel om du först tänkte igenom dina önskemål ordentligt. För tre önskningar är inte fyra eller fem, utan det är tre. Och om du efteråt fortfarande är missnöjd och avundsjuk kan vi inte hjälpa dig mer.”

Jag vet inte om ni kan försätta er i min situation. Jag satt på en bänk och förbannade Gud och världen. I fjärran hörde man spårvagnsklockorna ringa. En vaktparad marscherade med trummor och trumpeter mot slottet .Och bredvid mig satt nu den här gamle pratkvarnen. 

Blev du arg?””Ja, jag blev arg. Jag kände mig som en gryta som nått kokpunkten och snart skulle explodera.”

Och när den gamle tomtegubben på nytt var på väg att öppna sin farfarsmun, slängde jag ilsket ur mig: ”Ja, och för att du, din gamle åsna, inte ska fortsätta att störa mig tar jag mig nu friheten att uttala min första önskan: dra åt helvete!  ” Det var varken artigt eller snällt sagt, men jag kunde inte annat just då – då skulle jag ha brutit ihop.

”Och?” ” Vadå och?” ”Försvann han?”  ”Javisst! ” Naturligtvis var han i samma sekund försvunnen. Han var som bortblåst, upplöst i tomma intet.

Jag tittade överallt efter honom, till och med under bänken. Men där var han inte heller. Nu blev jag alldeles illamående av förskräckelse. Det han sagt om önskningarna verkade ju vara sant. Och nu var redan min första önskan förbrukad. Gud hjälpe mig! Om den hade besannats var den snälle gamle mannen – vem han än var – inte bara borta eller försvunnen från bänken, nej han var i helvetet hos djävulen.

”Var inte dum”, sa jag till mig själv. Helvetet finns inte och inte heller djävulen. Men finns de tre önskningarna då? För i vilket fall som helst så hade den gamle mannen försvunnit  i samma  ögonblick som jag uttalade min önskan. Jag blev varm och kall om vartannat. Knäna skakade. Vad skulle jag göra nu? Den gamle mannen måste komma till baka oavsett om helvetet fanns eller ej. Det var jag skyldig honom.

Jag måste helt enkelt använda mig av ännu en önskning, den andra av de tre. Jag var en idiot. Eller skulle jag låta honom stanna där han var ? Den snälle farbrorn med sina röda äppelkinder. Jag rös, insåg att jag inte hade något val. Så jag slöt ögonen och viskade trevande: ”Jag önskar att den gamle mannen ska sitta bredvid mig igen”. Ni ska veta att jag i åratal klandrat mig själv för att jag slösat bort den här andra önskan på det här sättet. Men jag såg ingen utväg. Det fanns ingen“

Och? Vad hände? Dök han upp igen? Javisst! Naturligtvis var han tillbaka i nästa sekund. Han satt åter bredvid mig som om han aldrig varit borta. Men man såg tydligt att han varit någonstans där det måste ha varit väldigt hett. Ja, det syntes tydligt. De buskiga vita ögonbrynen var svedda och brända. Också hans vackra skägg hade drabbats, framför allt på kanterna. Dessutom luktade han stekt fläsk. 

Han tittade förebrående på mig, tog upp en kam ur fickan och kammade skägget och ögonbrynen medan han kränkt sa: ”Hör ni unge man, det där var inte snällt! Jag stammade fram en ursäkt och sa att jag beklagade och var ledsen över det jag gjort. Men jag hade ju inte trott på de tre önskningarna. Och hur som helst hade jag ju bemödat mig om att ställa det till rätta igen.

”Det stämmer”, sa han. ”Fast det var verkligen i sista ögonblicket som du lät mig komma tillbaka.” Sen log han. Han log så vänligt så att mina ögon nästan tårades. ”Nu har du bara en enda önskan kvar”, fortsatte han. ”Den tredje. Men den hoppas jag att du umgås lite försiktigare med. Lovar du mig det?” Jag nickade och svalde. ”Ja”, sa jag sen. ”Bra min pojke”, log han och sträckte fram sin hand. ”Lev väl, och var inte alltför olycklig. Var aktsam om din sista önskan!” ”Det lovar jag,”svarade jag högtidligt. Men då var han redan borta, som bortblåst. 

Och?” ” Vadå och? ” ”Är du lycklig sedan dess?Mannen mittemot mig reste sig, tog sin hatt och rock och såg på mig med sina  blanka ögon och sa: ”Den sista önskan har jag inte rört på fyrtio år. Några gånger har det varit nära, men nej, jag har låtit bli. Önskningar är bara bra så länge man har dem framför sig. Lev väl! ”

Jag såg från fönstret hur han gick över gatan. Snöflingorna dansade omkring honom. Och han hade helt glömt bort att säga om han var lycklig. Eller hade han avsiktligt inte svarat på frågan? Det är förstås också möjligt.

(översättning Ylwa Breidenstein)

JULBREV till församlingarna

Julhälsning från 1400-talet

Fra Angelico

Med den här julhälsningen, skriven på 1400-talet av munken och renässanskonstnären Fra Angelico, önskar vi präster Kristensamfundets vänner en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR och tackar för ert stöd under året som gått!

Jag hälsar dig! Jag är din vän och min kärlek till dig är djup. Det finns inget jag kan ge dig som du inte redan har. Men det finns mycket, ofantligt mycket, som du kan få –  även om inte jag kan ge dig det. 

Ingen himmel kan komma till oss om den inte redan bor i våra hjärtan. Ta emot himlen! Ingen frid kan nå oss i framtiden som inte redan nu ligger dold i de små ögonblicken. Ta emot frid!

Tillvarons dysterhet är bara en skugga. Bakom den, inom räckhåll för oss, ligger glädjen. Om vi bara kunde skåda, skulle vi i mörkret finna mod och strålglans. För att se det behöver vi bara noggrant titta efter. 

Livet är en frikostig givare. Men vi bedömer dess gåvor utifrån höljet och slänger dem som vore de något fult, hårt eller tyngande. Ta bort skalet, så kommer du därunder att hitta en levande härlighet, vävd av kärlek och visdom och kraft. Välkomna den  – och du rör vid ängelns hand som skänkt dig den!

Allt vi kallar en börda, en sorg, en plikt, tro mig, är från ängelns hand. Det är undret av en beskyddande närvaro. Detsamma gäller livets fröjder. Vi ska inte bara se dem som glädjeämnen, för även de gömmer gudomliga gåvor!

Livet är så fullt av mening och ändamål, så fullt av skönhet bakom sin täckmantel. Du kommer att finna jorden som omsluter din himmel!  Det enda som krävs är modet att lyfta på höljet, det är allt! Men modet har du och kunskapen om att vi är pilgrimer som vandrar genom okänt land, på väg hem.

Och så vid denna jultid hälsar jag dig, inte som en världslig julhälsning, utan med djup aktning och bön om att  för dig –  nu och alltid –  dagen må bryta in och skuggorna fly bort!

Fra Angelico

All vår ingång signe Gud

Från framförande av Julspelet från Oberufer i Kristofferuskyrkan

Till julen hänger vi gärna en krans på dörren. Den gör ingången mer välkomnande. Men framförallt får den oss att för bråkdelen av en sekund stanna till och vakna upp framför tröskeln i stället för att med tanken redan vara inne i rummet. Julkransen på vår dörr hjälper oss att uppleva ingången som om det vore den allra första gången vi gick igenom den. För oftast passerar vi en ingång med slutna sinnen, utan att lägga märke till den gräns vi överskrider.

 ”All vår ingång signe Gud” heter det i inledningssången i det medeltida julspelet från Oberufer. Sången avslöjar en hemlighet för oss. Den berättar att varje ingång bär på en välsignelse och en ny början! Även de portar som vi dagligen går igenom är alltid en öppning mot något nytt. Frågan är bara om vi är tillräckligt öppna för att ta emot välsignelsen och nåden som varje ny början bär på?

Nu slås julens port upp för mänskligheten och blir en välkomnande ingång till det heliga rum som jultiden innebär. Vi samlas gärna i kyrkan för att i gemenskap och medvetenhet gå över den här tröskeln. Altaret – ingången till den andliga världen – är hos oss i Kristensamfundet till julen smyckat på ett annat sätt än under det övriga året. Gyllene bokstäver välver sig i en båge över altaret och får oss att lyfta blicken och vidga våra sinnen. Också den gyllene skriften på duken framför altaret, vill hjälpa oss att uppleva julen som om det vore den allra första gången och tona ner upplevelsen av att ”nu är det jul igen…”

Så som himmelsporten, ingången till den andliga världen, slogs upp för herdarna den allra första julnatten och skänkte dem insikten om en omvälvande, välsignande förnyelse för mänskligheten, vill varje julnatt skänka oss en nyfödd blick på livet. Julens högtid vill hjälpa oss att vakna upp ur vårt medvetenhetsmörker, så att vi sedan kan börja uppmärksamma vardagens alla välkomnande öppningar och ingångar mot det andliga, mot Kristus. 

Ylwa Breidenstein

Juergen Kadow

Två dagboksanteckningar av Dag Hammarskjöld från julen 1955:

”Så gick jag i drömmen med Gud genom väsensdjupet: vikande väggar, öppnade portar, sal efter sal av tystnad och mörker och svalka – av själars företrogenhet och ljus och värme – tills omkring mig var gränslösheten i vilka vi alla flöt samman och levde vidare som ringarna efter fallande droppar på vida, lugna, mörka vatten.”

”Alltid: här och nu – i den frihet som är ett med distans, i den tystnad som föds ur stillhet. Men  – denna frihet är en frihet under handlande, denna stillhet är en stillhet bland människor. Mysteriet är ständig verklighet hos den som i världen är fri sig själv, verklighet i lugn mognad under bejakelsens mottagande uppmärksamhet. Vägen till helgelse går i vår tid med nödvändighet genom handling.”

Michael Buthe

För barnen:

Den lilla granen

Den natt då Kristus föddes, samlades allt levande  –  både växter och djur – för att hylla den nyfödde konungen. Olivträdet bar fram sina frukter som gåva, spindeln spann ett vackert nät och koltrasten sjöng en sång. Men det lilla granträdet hade ingenting att bära fram och det var så utmattat efter den långa färden fram till stallet att det inte orkade hålla emot när de större träden knuffade undan det. Till slut hamnade det längst bak, där det inte ens kunde se Jesusbarnet.

Men en ängel fick fick syn på granen, såg hur sorgsen den var över att inte få vara med och hylla Jesusbarnet. Därför tog ängeln en handfull stjärnor och strödde ut över granens grenar, så att den började glittra vackert i mörkret. När Jesus fick syn på den lilla, glimmande granen längst bak, sträckte han ut armarna och log. Då fick granen äntligen komma fram till krubban och hälsa på Jesusbarnet.

Och i himlen bestämdes det att från denna stund skulle granen varje jul bära ljus och tindra för att glädja jordens alla barn!

Författare okänd

🖨