Att bli bekräftad i sin identitet är livsviktigt

Hur definierar vi vår identitet? Kanske kan den beskrivas som en inre känsla av att ha en egen unik personlighet. En personlighet som uttrycker sig i vårt utseende, men också i våra tankar, känslor och handlingar. I det yttre ger vår identitet oss rätt till ett namn, en nationalitet och en familj. Men förutsätter då att vi kan bevisa vem vi är, styrka vår identitet och göra den legitim.

Både i det yttre och inre bygger vår identitet på hur vi blir behandlade och sedda av andra. Att bli bekräftad i sin identitet är livsviktigt. Det gör underverk med oss, gör oss gladare, modigare och snällare. Utan en bekräftad identitet försvinner däremot vår känsla av att vara behövd och värdefull. De intentioner vi kommit med till jorden förlamas och hindras i sin utveckling.

Sällan tänker vi på att de egenskaper vi bygger vår identitet på är i ständig förvandling och utveckling. Därför borde vi kanske lite oftare ompröva vår syn på oss själva och våra medmänniskor – bli lite rörligare i vår omdömesbildning.

Så är det också när lärjungarna och Kristus är på väg, är i rörelse, som Kristus ställer frågan om sin identitet (Markus 8, 27-38): ”Vem säger människorna att jag är? Vem säger ni att jag är?” Svaret som följer: ”Du är Messias”, är en förutsättning för att Kristus ska kunna fullföra sitt uppdrag på jorden. Också han behöver bli bekräftad i sin identitet – varje dag på nytt. Vi kan göra det genom att låta hans fråga eka vidare varje gång vi möter en annan människa. När vi sedan kärleksfullt bekräftar vår medmänniskas unika individualitet och ser Kristus i vår nästa, stärker vi Hans läkande gärningar för mänskligheten och jorden.

Ett sådant förhållningssätt ger vår identitet en ny dimension, ger oss en kristen identitet. Istället för att bygga vår självbild på subjektiva egenskaper identifierar vi oss med Kristus och vårdar så en levande relation till Honom. En relation där vi i ödmjukhet dagligen kan ställa frågan också till Honom: ”Vem säger Du att jag är?”

Vår kristna identitet för oss framåt i livet och håller oss i rörelse och utvecklng. Det är också en identitet som ger oss trygghet och förvissning om att vi från det andliga verkligheten alltid är sedda, bekräftade och älskade.

Ylwa Breidenstein