Ansvarsmöte


I anslutning till Mikaelimötet nästa vecka kommer vi att ha ett ansvarsmöte som är öppet för församlingsmedlemmar som vill engagera sig i Kristensamfundet Sveriges framtidsfrågor. Ansvarsmötet består av representanter från alla platser i Sverige där Kristensamfundet är verksam.
Mötet äger rum fredag 14/10 mellan kl. 10 och 16 i Kristofferuskyrkans församlingsrum. Skicka ett sms eller ring till Katharina Karlsson 0709 314391 så vi vet hur många vi blir.
Hjärtligt välkommen!

PS. Du har väl inte glömt att anmäla dig till Mikaelimötet? Skicka ett mail till kristofferuskyrkan.se eller ett SMS till Helene Liljestrand tel. 073 6875 884