Andra söndagen i passionstiden

MÖRKRET

av Per Andersen

Vi är vana att uppleva mörkret. Mörkret hör till våra liv. Vi upplever nattens mörker, vi upplever vinterns mörker. Och krisens eller sorgens mörker känner vi också till. När människorna i Lukas 11,29 vill få Kristus Jesus att visa vem han är och ber honom om ett tecken som ska uppenbara hans väsen så nämner han mörkret. Han nämner den väldigt speciella och läsvärda historien ur gamla testamentet om Jona som upplevde mörkret (Jona 2).

Men Jona upplevde inte enbart mörkret, upplevde inte enbart att vara ensam och övergiven i mörker. Han upplevde också raka motsatsen – något som även vi kan göra. Han upplevde att det finns en kraft i mörkret som övervinner ensamhet och övergivenhet, ja som övervinner mörkret själv.

När vi nu gått in i mörkrets tid, in i passionstidens svarta färg, så har vi med oss erfarenheten av att vi inte är ensamma här utan att Kristus väsendet vandrar med oss. Han valde frivilligt att ge sig in i mörkret för att föra mänskligheten fram till påskens ljus.