16 september 1922

Mysterium Cordis av Mozes Foris

För 100 år, sedan, den 16 september 1922, hölls för första gången Människovigningens handling i Goetheanum i Schweiz. Då tändes för första gången ljusen på Kristensamfundets altare och vägen mot religiös förnyelse tog sin början.

Det första Goetheanum