Kontakt

PRÄSTER:
Per Andersen (kontaktperson för församlingarna i Stockholm, Göteborg, Umeå)
✆ 0720011544
per@kristensamfundet.se

Ylwa Breidenstein (kontaktperson för församlingarna i Järna och Örebro)
✆ 0707935222
ylwa.breidenstein@kristensamfundet.se

Bjarne Edberg (kontaktperson för församlingarna i Järna, Stockholm och Delsbo)
✆0706063748
bjarne.edberg@live.se

Felix Nieriker (kontaktperson för församlingarna i Norrköping och Dormsjö)
✆ 0736793211
felix.nieriker@gmail.com

Carl van der Weyden (kontaktperson för församlingarna i Järna och södra Sverige)
✆ 0702305257
carl.weyden@gmail.com